Search Post

ອຳນາດການປົກຄອງ ນະຄອນວຽງຈັນ ຈະປັບໄໝປະຊາຊົນທຸກຄົນ ທີ່ລັກລອບ ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ໃນທີ່ສາທາລະນະຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທັງຍັງຈະໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ການ ກະທຳດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ອີກດ້ວຍ. ເຊີນຟັງລາຍງານ ອຳນາດການປົກ

June 25, 2017 10:15 pm Published by

ນັກວິຊາການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດສະເໜີວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຄວນຈະຫັນ ປ່ຽນແຜນການພັດທະນາ ດ້ານພະລັງງານ ຈາກການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນມາເປັນການສົ່ງເສີມ ແຫລ່ງຜະລິດພະລັງງານທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງ.

June 24, 2017 12:22 pm Published by

ຫົວໜ້າກົມ​ປ່າ​ໄມ້​ຢືນຢັນ​ວ່າ ລັດຖະບານ​ລາວສາມາດຢຸດຕິ​ການ​ສົ່ງໄມ້​ທ່ອນ​ໄປ​ຕ່າງ ປະ​ເທດ ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊີງ​ແລ້ວ ​ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຈາກ​ປະຊາຊົນ​ທີ່​ເປັນ​ຫູ​ເປັນຕາ ໃຫ້​ລັດຖະບານ ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

June 22, 2017 10:00 am Published by

ລັດຖະບານ ລາວ ແຕ່ງຕັ້ງໜ່ວຍສະເພາະກິດເພື່ອຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດການປະມູນ ໄມ້ທີ່ທາງການ ລາວ ຍຶດໄດ້ຈາກການລັກລອບຕັດໄມ້ເຖື່ອນ ໂດຍໃຫ້ຖືເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ໃນການເພີ່ມລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານ

June 21, 2017 1:06 pm Published by

ລັດຖະມົນຕີ ລາວ ຢືນຢັນວ່າຈະປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໄດ້ໃນພື້ນທີ່ 11,000 ເຮັກຕາ ພາຍໃຕ້ ແຜນການຟື້ນຟູສະພາບປ່າໄມ້ໃນປີ 2017 ໂດຍສຸມໃສ່ປູກຕົ້ນໄມ້ຢູ່ເຂດອ່າງໂຕ່ງຂອງ ເຂື່ອນ ແລະ ຊົນລະປະທານຕ່າງໆ.

June 19, 2017 11:36 pm Published by