ວີດີໂອ

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢ້ຽມຢາມເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າອູ 6 ແລະ ນໍ້າອູ 7 ຂ.ຜົ້ງສາລີ

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢ້ຽມຢາມເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າອູ 6 ແລະ ນໍ້າອູ 7...