ວາໄຣຕີ້

ໂງ່ມາຕັ້ງດົນ! ວິທີລະລາຍຊີ້ນສັດແຊ່ແຂງ ທີ່ແທ້ມັນຕ້ອງເຮັດແບບນີ້ ງ່າຍຫຼາຍ ! ບໍ່ເສຍລົດຊາດນໍາອີກ

ໂງ່ມາຕັ້ງດົນ! ວິທີລະລາຍຊີ້ນສັດແຊ່ແຂງທີ່ເປັນນໍ້າກ້ອນ ທີ່ແທ້ມັນຕ້ອງເຮັດແບບນີ້ ງ່າຍຫຼາຍ !...

4 ຂໍ້ຄວນຄໍານຶງ! ກ່ອນທ່ານຈະເລືອກຊື້ຕູ້ເຢັນໃຫ້ເໝາະສົມກັບ ການໃຊ້ງານ ແລະ ພື້ນທີ່ພາຍໃນເຮືອນ

“ຕູ້ເຢັນ” ເປັນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນເຮືອນທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນອັນດັບໜຶ່ງໃນທຸກຄົວເຮືອນ...