ຝາແຝດຕ່າງພໍ່ແມ່ເກີດຂຶ້ນແລ້ວທ້ອງດຽວເດັກ 2 ຄົນ ແຕ່ພໍ່ແມ່ 4 ຄົນ

ພີ່ນ້ອງທ້ອງດຽວກັນແຕ່ບໍ່ແມ່ນຝາແຝດເປັນປະກົດການມະຫັດສະຈັນທີ່ເກີດຂື້ນໄດ້ຍາກ ແຕ່ກໍ່ເກີດຂ້ນໄດ້ ຝາແຝດຕ່າງພໍ່ແມ່ໝາຍເຖິງເດັກ 2 ຄົນໃນທ້ອງດຽວກັນ ເລື່ອງນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບຍິງຊາວອາເມລິກັນທີ່ຖືກພາຊ້ອນໃນເວລາດຽວກັນ ແລະ...

ຊາຍຊາວອັງກິດນັ່ງຕັ່ງຄິດປຸ່ມເປົ້າສະຫວັນລອຍຕົວຂຶ້ນສູງກວ່າ 2,438 ແມັດ

ທອມ ເມີແກນ ຊາຍທີ່ມັກໃນການປະຈົນໄພຊາວອັງກິດ ໄວອາຍຸ 38 ປີ ຄົນນີ່ໄດ້ໃຊ້ປຸ່ມເປົ້າກວ່າ...

ຂ່າວລ່າສຸດ