ໄອທີ

Bluetooth ເວີຊັ່ນ 5

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທາງ Bluetooth Special Interest Group  ໄດ້ອອກມາປະກາດຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບສະເປັກຂອງ Bluetooth...