ເສດຖະກິດ

ການສົ່ງອອກກາເຟແຂວງຈຳປາສັກສາມາດລົບລາງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນເຫຼືອພຽງ 0.6% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ ແລະ ສາມາດລຶບລ້າງເມືອງທຸກຍາກໄດ້ 100%

ແຂວງຈຳປາສັກລາຍງານວ່າ: ໃນ 5 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້, ການສົ່ງອອກໝາກກາເຟແຂວງຂອງຕົນບັນລຸໄດ້ຫລາຍກວ່າ 61...