Advertise

Create new ad

Choose Billing model and Limit display

Your ad will look like below


ຂໍ້ມູນໃນການລົງໂຄສະນາ

ເວັບໄຊທ໌ VientianeHour ແມ່ນວາລະສານ ຫນັງສືພິມ ອອນໄລນ໌ຍຸກໃຫມ່ ທີ່ເຫນັ້ນເນື້ອຫາກ່ຽວກັບ ທຸລະກິດ ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມເປັນຫລັກ. ກຸ່ມຄົນທີ່ມາອ່ານແມ່ນກຸ່ມ ນັກນຮຽນ ນັກສຶກສາ ອົງກອນວິສາຫະກິດ ຂະຫນາດນ້ອຍແລະ ໃຫຍ່ ເຊິ່ງ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການເສບຂ່າວສານຢ່າງເປັນປະຈຳແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ. ຖ້າທ່ານກຳລັງຫາຕະຫລາດ ຫລື ກຸ່ມລູກຄ້າພາຍໃນປະເທດລາວ ທີ່ມີການເຕີບໂຕທີ່ກ້າວກະໂດດ ແລະ ມີແນວໂນ້ມທະວິຄູນຂຶ້ນທຸກໆປີ ທາງສື່ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຈະພາໃຫ້ທ່ານຕີຕະຫລາດໃນປະເທດລາວຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະວ່ອງໄວໄດ້ ເຊິ່ງຈະນຳພາທຸລະກິດຂອງທ່ານປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ຂະຫຍາຍກິດຈະການຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງສະບາຍ.

ຖ້າທ່ານມີສິນຄ້າ ຫລື ບໍລິການ ທ່ານສາມາດລົງຮູບໂຄສະນາ ພ້ອມໃສ່ລິ້ງເພື່ອເຊື່ອມໂຍງໄປຫາເວັບໄຊທ໌ທ່ານໄດ້ ທ່ານສາມາດສະໝັກຈາກຟອມຂ້າງເທິງໄດ້ເລີຍ ຫລື ຕິດຕໍ່ທາງເຮົາໂດຍກົງກໍ່ໄດ້

ຖ້າຕອ້ງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ຫລື ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້ທີ່ Tel: (+856) 021 318001  ຫລື (+856) 020 58886183 ແລະ ອີເມວ advertise@eds.la