ພາສາລາວມື້ລະຄຳສັບກັບກະວິນເນ “ ເມືອງແມນ “

0
20

ເມືອງແມນ ແປວ່າເທວະດາ ຫຼື ສະຫວັນ, ເປັນການເອີ້ນຊື່ອີກແບບໜຶ່ງຂອງຄົນຊາວໄຕ໋ ສະໄໝອານາຈັກໜອງແສ ຫຼື ຢູນ່ານ ເພາະມີຊົນເຜົ່າໄຕ໋ພວກໜຶ່ງທີ່ຊາວໄຕ໋ເອີ້ນວ່າ: ພວກແມນ, ແຕ່ຖ້າແປອີກແບບໜຶ່ງໃນຄຳວ່າ “ ແມນ ” ຈະແປວ່າເທວະດາ ຫຼື ແປວ່າສະຫວັນ, ມີຄົນລາວມັກເວົ້າວ່າ: “ ເມືອງແມນແດນສະຫວັນ ” ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ; ສ່ວນຊົນເຜົ່າແມນອາດຈະມີຈິງ ເພາະຢູ່ແຖມໆເມືອງຊະນະຄາມ, ເມືອງແມດ ແລະ ເມືອງເຟືອງໃນແຂວງວຽງຈັນ ເຂົາຍັງຂັບລຳດ້ານສິລະປະວັນນະຄະດີຢູ່ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ “ ຂັບແມນ ” ເຊິ່ງມີມາແຕ່ດຶກດຳບັນ.

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ