ພາສາລາວມື້ລະຄຳສັບກັບກະວິນເນ “ ມຸນນິທິ “

0
36

ມຸນນິທິ: ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງເອີ້ນວ່າອົງການຈັດຕັ້ງເພື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ ຫຼື ເປັນການກຸສົນຢ່າງໜຶ່ງທີ່ມີຊັບສິນໄວ້ສຳລັບອຸທິດແກ່ສາສະໜາ, ວິທະຍາສາດ, ວັນນະຄະດີ ຫຼື ສາທາລະນະປະໂຫຍດອື່ນໆ ໂດຍບໍ່ມຸ່ງຫວັງຜົນກຳໄລແຕ່ຢ່າງໃດ ເອີ້ນວ່າ “ ມຸນນິທິ ” ມຸນນິທິນີ້ອາດຈະໄດ້ມາຈາກບຸກຄົນທີ່ເສຍສະຫຼະເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ, ໄດ້ຈາກລັດຖະບານ ຫຼື ໄດ້ຈາກອົງການໃດໜຶ່ງ ຫຼື ບໍລິສັດໃດໜຶ່ງທີ່ບໍລິຈາກເພື່ອການກຸສົນ ເຊັ່ນ: ລາງວັນໂນເບລ, ລາງວັນອັອດສະກາ, ລາງວັນຊີໄຣ, ລາງວັນແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ອື່ນໆ ເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ມາຈາກມຸນນິທິ ເຊິ່ງຄົນລຸ້ນກ່ອນພຸ້ນມອບໄວ້ແກ່ສາທາລະນະປະໂຫຍດ.

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ