ພາສາລາວມື້ລະຄຳສັບກັບກະວິນເນ “ ຍາຄູ “

0
36

ຍາຄູ: ແປວ່າເຂົ້າປຽກ ຫຼື ເຂົ້າໜົມທີ່ເຮັດມາຈາກຮວງເຂົ້າທີ່ຍັງອ່ອນ ຫຼື ເຂົ້າທີ່ພວມເປັນນ້ຳນົມ ( ເຂົ້າຖອກໃໝ່ ( ຖອດໃໝ່ ) ), ເມັດເຂົ້າຍັງອ່ອນ, ເວລາເຮົາບີບເບິ່ງຈະເຫັນເປັນນ້ຳອອກມາຄືກັບນ້ຳນົມເອີ້ນວ່າເຂົ້ານ້ຳນົມ, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍເຮົາເອີ້ນວ່າເຂົ້າສັບປິຍາຄູ. “ ຍາຄູ ” ເປັນພາສາບາລີ ພາສາຂອງຄົນອິນເດຍບູຮານ; ໃນຄຳວ່າ “ ຍາຄູ ” ຍັງເປັນຄຳເອີ້ນຊື່ຂອງພະສົງໃນວັດ ເຊັ່ນຄຳວ່າ “ ອາດຍາຄູ ຫຼື ຍາຄູ ” ແຕ່ໃຊ້ສຳລັບພະພິກຂຸຕົນທີ່ມີວັດສາແກ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການເຖລາພິເສກ ( ຫົດສົງ ) ຄັ້ງທີ່ສາມເອີ້ນວ່າເຈົ້າຫົວຄູ, ຄູບາຄູ ແລະ ຍາຄູ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ, ແຕ່ມີບາງທ້ອງຖິ່ນກໍ່ມັກຮຽກຊື່ຂອງພະສົງວ່າເຈົ້າຫົວ.

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ