ວິທີປູກໝາກຄາຍ

0
60

ໝາກຄາຍຈັດຢູ່ໃນຈຳພວກໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ມັກອາກາດໜາວ, ເປັນໄມ້ພຸ່ມ ແລະ ໝາກຄາຍຈະມີ 2 ຊະນິດ ຄື: ພັນພື້ນເມືອງ ແລະ ພັນຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງພັນພື້ນເມືອງຈະມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ສົ້ມ, ແຕ່ສຳລັບພັນຕ່າງປະເທດຈະມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຫວານ.
ໝາກຄາຍເປັນໝາກໄມ້ເມືອງໝາວ ແລະ ສາມາດປູກໄດຜົນດີໃນເຂດພູສູງທາງພາກເໜືອ, ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍ 10 ອົງສາ, ທົນຄວາມແຫ້ງແລ້ງໄດ້ດີ.
ການປູກໝາກຄາຍຢູ່ລາວ ໂດຍສະເພາະພາກເໜືອມີມາດົນແລ້ວ, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍເປັນພັນພື້ນເມືອງທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດຕໍ່າ, ໝາກນ້ອຍ ໂດຍໃນປັດຈຸບັນໄດ້ມີພັນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ປູກໄດ້ຜົນດີ, ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ, ລົດຊາດແຊບ ເຊິ່ງໝາກຄາຍສາມາດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ 2 ແບບ ຄື: ການຕໍ່ກິ່ງ ແລະ ການເພາະຊຳ, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍນິຍົມວິທີກຽມຕົ້ນຕໍ່ດ້ວຍການໃຊ້ໝາກຄາຍພັນພື້ນເມືອງເປັນຕົ້ນຕໍ່ແລ້ວຈຶ່ງຕິດຕາ ຫຼື ຕໍ່ກິ່ງດ້ວຍພັນທີ່ດີ.
ຫາກຜູ້ປູກຄິດວ່າວິທີນີ້ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກໍ່ສາມາດໃຊ້ວິທີການເພາະຕົ້ນຕໍ່ດ້ວຍໜານເພາະຊຳແລ້ວຈຶ່ງຍ້າຍໄປປູກກໍ່ໄດ້ ເຊິ່ງການຍ້າຍໄປປູກຄວນເຮັດໃນລະດູໜາວ ເພາະກຳລັງຢູ່ໃນໄລຍະພັກຕົວ ເພາະເຖິງລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ ເຊິ່ງລະດູຮ້ອນໝາກຄາຍຈະ ໃຫຍ່ຢ່າງໄວວາ.
ຂັ້ນຕອນການປູກ: ການປູກໝາກຄາຍສາມາດເຮັດໄດ້ພາຍຫຼັງກຽມພື້ນທີ່ປູກທີ່ຄືກັບໝາກໄມ້ທົ່ວໆໄປດ້ວຍການຂຸດຂຸມຂະໜາດ 1 X 1 X 1 ແມັດ ແລ້ວໃຊ້ປຸ໋ຍຄອກ ຫຼື ເສດຫຍ້າຮອງກົ້ນຂຸມ ໂດຍເຮົາອາດຈະປະສົມປຸ໋ຍສູດ 12 – 25 – 12 ນໍາກໍ່ໄດ້ ເຊິ່ງຈະໃຊ້ໄລຍະປູກ 6 x 6 ແມັດ.
ການໃສ່ຝຸ່ນ ຫຼື ປຸ໋ຍ: ການໃສ່ຝຸ່ນຕົ້ນໝາກຄາຍກໍ່ຄືກັບການໃສ່ຝຸ່ນຂອງຕົ້ນໄມ້ຊະນິດອື່ນໆທີ່ຈະໃສ່ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ໂດຍຄັ້ງທຳອິດຈະໃສ່ເມືອໝາກຄາຍເລີ່ມອອກດອກ ໂດຍເຮົາຈະໃສ່ປຸ໋ຍ ສູດ 13 – 13 – 21 ແລ້ວແຕ່ອາຍຸຂອງໝາກຄາຍ ຫຼື ອາດຈະແບ່ງໃຫ້ເປັນຫຼາຍຄັ້ງກໍ່ໄດ້ ແລະ ຄັ້ງທີສອງຄວນໃສ່ຫຼັງຈາກເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ ແລະ ຕັດແຕ່ງກິ່ງ ໂດຍຈະໃສ່ປຸ໋ຍ ສູດ 15 – 15 – 15.


ສຳລັບການແຕ່ງກິ່ງແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ໃນລະດູໜາວຕອນທີ່ໝາກຄາຍກໍາລັງພັກຕົວ ໂດຍເມື່ອເລີ່ມປູກຕ້ອງຕັດຍອດໃຫ້ເຫຼືອລຳຕົ້ນສູງ 60 ຊັງຕີແມັດ, ຕັດກິ່ງທາງກ້ອງອອກ, ສ່ວນທາງເທິງຕັດອອກໃຫ້ເຫຼືອ 1 – 2 ຕາ ແລະ ເມື່ອຕົ້ນແຕກກິ່ງກ້ານສາຂາແລ້ວກໍ່ໃຫ້ເຫຼືອກິ່ງທີ່ດີ 3 ກິ່ງ.
ການປິດໝາກອອກຈະຊ່ວຍໃຫ້ໝາກທີ່ຈົ່ງໄວ້ບໍ່ຖືກຍາດອາຫານ ໂດຍເຮົາສາມາດລົງມືໄດ້ໃນໄລຍະທີ່ແນ່ໃຈວ່າມີໝາກຄາຍຕິດຜົນຄືປະມານ 5 – 8 ອາທິດຫຼັງດອກບານເຕັມທີ່, ການປິດຄວນໃຫ້ໝາກເຫຼືອໃນຕົ້ນມີໄລຍະຫ່າງກັນ 15 – 20 ຊັງຕີແມັດ, ແຕ່ຕ້ອງສັງເກດຄວາມແຂງແຮງຂອງຕົ້ນ ແລະ ຕ້ອງເບິ່ງຈຳນວນໃບ ແລະ ການໃຫ້ຜົນຜະລິດ ຫຼັງປູກໄດ້ 3 ປີ ຕົ້ນໝາກຄາຍຈະເລີ່ມໃຫ້ໝາກໂດຍຈະອອກຕອນປາຍລະດູຝົນຕໍ່ໃສ່ລະດູໜາວ ແລະ ຈະສາມາດເກັບຜົນຜະລິດໄດ້ໃນລະຫວ່າງເດືອນເມສາ – ເດືອນກໍລະກົດ, ແຕ່ຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດດີເມື່ອອາຍຸໄດ້ 4 – 5 ປີ ຈົນມາເຖິງອາຍຸ 10 ປີ.
ສະເພາະການປູກໝາກຄາຍນັ້ນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມແມ່ນພະຍາດ Peach leafcurl, Brown rot scab ແລະ rust, ແຕ່ປົກກະຕິແລ້ວໝາກຄາຍບໍ່ຄ່ອຍເປັນພະຍາດ ແລະ ສຳລັບແມງໄມ້ທີ່ເປັນສັດຕູຂອງໝາກຄາຍແມ່ນແມງວັນໝາກໄມ້ ເຊິ່ງມັນຈະທຳລາຍໝາກເມື່ອແກ່ ຫຼື ເລີ່ມສຸກ. ດັ່ງນັ້ນ, ການພົ່ນຢາຂ້າແມງໄມ້ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງຜົນຜະລິດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີກວ່າການປະປ່ອຍໄປຕາມທໍາມະຊາດ.

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ