ຈາກຫົງສາ ສູ່ ປາກແບງ ເບິ່ງຄວາມງາມເມືອງລັບແລ

0
33

ອາລຸນເຊົ້າວັນໃໝ່ຂອງວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2016 ທີ່ເມືອງຫົງສາ ເຕັມໄປດ້ວຍນໍ້າໝອກກົ້ວ ແສງຕາເວັນໝົດໂອກາດເລັດລອດອອກມາ. ຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມຕື່ນແຕ່ເຊົ້າເພື່ອຈະໄດ້ສຳຜັດກິ່ນອາຍ ແລະ ແສງແດດວັນໃໝ່ ເຖິງວ່າຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍຈາກການຂີ່ລົດໄກກວ່າ 400 ກິໂລແມັດ ໃນມື້ຶ້ຜ່ານມາ.
◆ ແຕ່ຕື່ນມາທ້ອງຟ້າກໍ່ບໍ່ເປັນໃຈເລີຍເລາະຖ່າຍຮູບດອກໄມ້ຕາມສວນໃນຫົງສາຣີສອດ ຜູ້ເອື້ອເຟື້ອສະຖານທີ່ໃຫ້ແກ່ທີມງານພວກເຮົາ ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ພັກທີ່ຈັດວ່າດີທີ່ສຸດໃນເມືອງຫົງສາ ກໍ່ວ່າໄດ້ ນັບແຕ່ການອອກແບບ ແລະ ສະຖານທີ່ກວ້າງຕັ້ງຢູ່ຕາມເປີ້ນພູ ເມື່ອກະກຽມເຄື່ອງຂອງສຳເລັດພວກເຮົາກໍ່ມາຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າທີ່ທາງຫົງສາຣີສອດ ກຽມໄວ້ໃຫ້ເພື່ອເອົາແຮງກຽມເດີນທາງໄກໃນມື້ທີ 2 ຂອງທີມງານສອງລໍ້ວິຖີລາວ.


◆ ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ພວກເຮົາກໍ່ເລີ່ມອອກເດີນທາງຕອນປະມານ 8:00 ໂມງ ໂດຍມີປາຍທາງອັນແສນໄກທີ່ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເບື້ອງຕົ້ນວ່າຈະອອກໄປທາງເມືອງຊຽງຮອນ ແຕ່ສຸດທ້າຍຕັດສິນໃຈຜ່ານປາກແບງ ອອກເມືອງຜາອຸດົມ ຜ່ານເມືອງປາກທາ ແລ້ວຈຶ່ງເຂົ້າຫ້ວຍຊາຍ ເພາະຫຼາຍຄົນຢາກຜ່ານປາກແບງ.
◆ ລົດຈັກ 5 ຄັນຂັບຊ້າໆຜ່ານຕົວເມືອງຫົງສາ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ນັບຕັ້ງແຕ່ເກີດມີໂຄງການພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຫົງສາ. ຜ່ານຕົວເມືອງບໍ່ດົນກໍ່ຮອດທົ່ງນາອັນຂຽວງາມ ໂດຍມີໂຮງໄຟຟ້າຫົງສາເປັນສາກຫຼັງ ເຊິ່ງຖືເປັນມູມມະຫາຊົນກໍ່ວ່າໄດ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຫັນການພັດທະນາ ແລະ ອະນຸລັກ ບໍ່ຮູ້ວ່າມູມນີ້ໃນອະນາຄົດຈະມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດ.
◆ ສ່ວນດ້ານຊ້າຍມືກໍ່ມີທົ່ງນາ ແລະ ຖຽງນານ້ອຍໃຫຍ່ຢັ່ງຢາຍເປັນລັນໆ ໂດຍມີສາຍພູເປັນສາກຫຼັງເບິ່ງແລ້ວກໍ່ກົມກື່ນກັນດີ. ໄປອີກບໍ່ໄກກໍ່ຈະເປັນມູມສູງທີ່ຖ່າຍເຫັນທົ່ງນາເມືອງຫົງສາ ທີ່ກຳລັງຂຽວກະຈີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມໃນຕົ້ນລະດູນາປີ.

ຈາກຈຸດນີ້ທີມງານພວກເຮົາກໍ່ຂັບລົດໄວຕາມເສັ້ນທາງທີ່ລຽບງາມ ກວ້າງ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານຈາກຫົງສາ ສູ່ເມືອງເງິນ ໄລຍະທາງປະມານ 40 ກິໂລແມັດ ( ບໍ່ຈື່ແລ້ວວ່າທໍ່ໃດແທ້ ).
◆ ກາຍຕົວເມືອງໜ້ອຍໜຶ່ງພວກເຮົາກໍ່ຍາດເວລາແວ່ພະທາດໝັດຄຳ ພະທາດທີ່ເກົ່າແກ່ຄູ່ບ້ານຄູ່ເມືອງເງິນ ມາຫຼາຍຮ້ອຍປີ ( ສ່ວນປະຫວັດພະທາດນີ້ໄດ້ສະເໜີເປັນບົດສະເພາະແລ້ວ ), ຜ່ານຈາກພະທາດໝັດຄຳ ກໍ່ມີທົ່ງນາ ເຊິ່ງກໍ່ແວ່ໜ້ອຍໜຶ່ງອີກຕາມເຄີຍ.
◆ ຈາກນັ້ນກໍ່ແມ່ນການຂຶ້ນພູທີ່ສູງຊັນ ຈາກເມືອງເງິນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ສູ່ປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເມືອງລັບແລ ທີ່ລືນາມທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ເປີດອ້າສູ່ໂລກພາຍນອກຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງທີ່ເຊື່ອມເມືອງເງິນ ກັບປາກແບງ ສ້າງສຳເລັດໃນປີ 2016 ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຈອດຈາກໄຊຍະບູລີ ສູ່ອຸດົມໄຊ ສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ.
◆ ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນຫົວໃຈຂອງເມືອງປາກແບງ ແຕ່ການພັດທະນາໃນໄລຍະຜ່ານມາຖືວ່າຍັງຊັກຊ້າຢູ່ເຮັດໃຫ້ພໍຮອດລະດູທ່ອງທ່ຽວໃນແຕ່ລະປີທີ່ພັກດີໆຢູ່ເມືອງນີ້ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ.

◆ ແຕ່ໃນອະນາຄົດເມືອງປາກແບງ ກໍ່ຈະມີສະຖານທີ່ພັກທີ່ສາມາດຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ດີຂຶ້ນ ເມື່ອປາກແບງຣີສອດ ເຊິ່ງເປັນທີ່ພັກມາດຕະຖານທີ່ສາມາດຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຮ້ອຍຄົນຈະເປີດບໍລິການໃນໄວໆນີ້.
◆ ພວກເຮົາມາຮອດປາກແບງ ປະມານ 12 ໂມງ ເລາະຖ່າຍຮູບເລັກໜ້ອຍ. ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ແວ່ກິນເຂົ້າເອົາແຮງກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ເສັ້ນທາງປະຈົນໄພ ( ປາກແບງ – ຜາອຸດົມ – ປາກທາ – ຫ້ວຍຊາຍ ) ຍັງຜ່ານຫຼາຍເມືອງກວ່າຈະຮອດຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແຕ່ເວລາກໍ່ຖືວ່າມີໜ້ອຍສ່ວນໄລຍະທາງກໍ່ບໍ່ຮູ້ແນ່ນອນວ່າຍັງອີກໄກປານໃດ?.

◆ ເອົາເປັນເວລາຂໍໂຈະການສຳສະເໜີການເດີນທາງມື້ທີ 2 ເສັ້ນທາງຫົງສາ – ຫ້ວຍຊາຍ ໄວ້ທີ່ປາກແບງ ນີ້ກ່ອນ, ມື້ໜ້າຈຶ່ງຈະມານຳສະເໜີເສັ້ນທາງປາກແບງ – ຫ້ວຍຊາຍ ກັນຕື່ມອີກ.
◆ ຊ່ວຍຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈທີມງານພວກເຮົາດ້ວຍ ເພາະນອກຈາກການເດີນທາງເລາະຖ່າຍຮູບເກັບພາບຄວາມງົດງາມຂອງເມືອງລາວແລ້ວ ( ທີ່ຜ່ານມາຈະເຫັນຮູບເມືອງລາວ ຈາກຊ່າງພາບຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າ ນັ້ນເຮັດໃຫ້ທີມງານເຮົາມີແຮງພັກດັນທີ່ຢາກເດີິນທາງທ່ອງທ່ຽວຖ່າຍຮູບເມືອງລາວ ໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ).

( ຂໍຂອບໃຈທີ່ຕິດຕາມອ່ານຈົນຈົບພົບກັນໃໝ່ໃນຕອນຕໍ່ໄປ )

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ