[email protected] ສູນກາງການຄ້າທັງອັອບລາຍ ແລະ ອອນລາຍ ແຫ່ງທຳອິດໃນລາວ (ກົດອ່ານລາຍລະອຽດທີ່ນີ້)

0
72

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ (ສຄອຊ) ຮ່ວມກັບສະມາຄົມວິສາຫະກິດຂະ ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ສວນກ) ຈາກສິງກາໂປ ໄດ້ເປີດໂຕ [email protected] ເຊິ່ງເປັນສູນກາງການຄ້າທັງອັອບລາຍ ແລະ ອອນລາຍ ແຫ່ງທຳອິດໃນ ສປປ ລາວ ພ້ອມມີການຫາລືແລກປ່ຽນລະຫວ່າຜູ້ປະ ກອບການສອງປະເທດ.
ພິທີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ສິງຫາ ຜ່ານມາ ທີ່ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ດາວວອນ ພະຈັນທະວົງ ຮອງປະທານ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ, ທ່ານ ໂດມິນິກ ໂກ ເອກອັກຄະລັດ ຖະທູດ ສິງກະໂປ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ມີບັນດານັກທຸລະກິດລາວ ແລະ ສິງກະໂປເຂົ້າຮ່ວມ.


ຈຸດປະສົງ ຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ເພື່ອສ້າງກິດຈະກຳທາງທຸລະກິດທີ່ສົດໃສໃຫ້ ເກີດຄວາມໜ້າສົນໃຈ ແລະ ສ້າງໂອກາດທາງທຸລະກິດລະດັບພາກພື້ນໃຫ້ແກ່ ວນກ ຂອງລາວ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມຊ່ອງທາງໃໝ່ໆ ໃນການຕິດຕໍ່ກັບທຸລະກິດ ໃນພາກພື້ນ.
ສຄອຊ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືຂອງ ສູນບໍລິການ ວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ບໍລິສັດ ollohubPte ຈຳກັດ ໄດ້ເປີດຕົວ [email protected] ເຊິ່ງເປັນສູນກາງການຄ້າທັງອັອບ ລາຍ ແລະ ອອນລາຍ ແຫ່ງທຳອິດ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນເວທີການພັດທະນາທາງກ້ານຄ້າດ້ານເອ ເລັກໂຕຣນິກທີ່ໝັ້ນຄົງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຮ່ວມເຮັດວຽກ, ຮ່ວມຮຽນຮູ້ ແລະ ຮັກສາ ຄວາມປອດໄພກ່ຽວກັບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ເບິ່ງແຍງທຸ ລະກິດ, ເປັນສະຖານທີ່ພົວພັນ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທຸລະກິດອື່ນໆ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຕະຫຼາດ. ສິ່ງນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໂດຍຜ່ານສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທັງອັອບລາຍ ແລະ ອອນລາຍ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການສະໜັບສະໜູນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງສົມບູບແບບ.

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ