ເຟດ ຂຶ້ນດອກເບ້ຍ 0,25% ຕາມຄາດ

0
23

ຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານ ໃນວັນທີ 14 ມິຖຸນາ ຜ່ານມາວ່າ: ຄະນະກຳມະການກຳນົດນະໂຍບາຍການເງິນ (FOMC) ຂອງທະນາຄານກາງສະຫະລັດ ອາເມລິກາ (ເຟດ) ມີມະຕິເປັນເອກະພາບໃຫ້ປັບຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍໄລຍະສັ້ນ 0,25% ສູ່ລະດັບ 1,75-2% ໃນກອງປະຊຸມ ວັນທີ 13 ມິຖຸນາ ຜ່ານມາ ຕາມເວລາ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ຕາທີ່ຕະຫຼາດການເງິນຄາດການໄວ້.

ການປັບຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍດັ່ງກ່າວ ຖືວ່າເປັນການປັບຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍເປັນຄັ້ງທີ 2 ໃນປີນີ້ ຫຼັງຈາກປັບຂຶ້ນຄັ້ງທຳອິດໃນເດືອນມີນາ ແລະ ເປັນການປັບຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍເປັນຄັ້ງທີ 7 ນັບຕັ້ງແຕ່ ເຟດ ເລີ່ມວົງຈອນການປັບຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍ ໃນເດືອນທັນວາ 2015.

ນອກຈາກນີ້, ເຟດ ຍັງສົ່ງສານຍານປັບຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍອີກ 2 ຄັ້ງ ໃນຊ່ວງທີ່ເຫຼືອຂອງປີນີ້ ໂດຍຄາດວ່າຈະປັບຂຶ້ນໃນເດືອນກັນຍາ ແລະ ທັນວາ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຄາດການວ່າ ເຟດ ຈະປັບຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍລວມ 4 ຄັ້ງ ໃນປີນີ້ ສ່ວນໃນປີໜ້າ ເຟດ ຍັງສົ່ງສານຍານປັບຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍ 3 ຄັ້ງ.

ຖະແຫຼງການຫຼັງກອງປະຊຸມຂອງເຟດ ລະບຸວ່າ: ເຟດ ຈະຍັງດຳເນີນນະໂຍບາຍການເງິນທີ່ຜ່ອນຄາຍຕໍ່ໄປ ຂະນະທີ່ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ເສດຖະກິດຍັງຄົງມີຄວາມສົມດຸນ.

ເຟດ ປັບປ່ຽນການໃຊ້ຖ້ອຍຄຳໃນຖະແຫຼງການເພື່ອສະແດງວ່າ: ເສດຖະກິດ ສະຫະລັດ ອາເມລິິກາ ມີການປັບຕົວດີຂຶ້ນ ໂດຍເຟດລະບຸວ່າ: ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ “ໄດ້ປັບຕົວຂຶ້ນໃນອັດຕາທີ່ແຂງແກ່ນ” ຈາກເດີມທີ່ໃຊ້ຖ້ອຍຄຳວ່າ “ໄດ້ປັບຕົວຂຶ້ນປານກາງ” ສ່ວນອັດຕາການວ່າງງານ “ໄດ້ຫຼຸດລົງ” ຈາກເດີມທີ່ໃຊ້ຄຳວ່າ “ຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳ” ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງພາກຄົວເຮືອນ “ໄດ້ປັບຕົວຂຶ້ນ” ຈາກເດີມທີ່ໃຊ້ຄຳວ່າ “ໄດ້ຫຼຸດລົງ”

ຂະນະດຽວກັນ, ເຟດ ໄດ້ປັບເພີ່ມຕົວເລກຄາດການ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດຂອງ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ໃນປີນີ້ ສູ່ລະດັບ 2,8% ຈາກເດີມທີ່ 2,7% ແລະ ຮັກສາຕົວເລກຄາດການເສດຖະກິດໃນປີໜ້າທີ່ລະດັບ 2,4% ສ່ວນການຂະຫຍາຍຕົວໃນປີ 2019 ຍັງຄົງຢູ່ທີ່ລະດັບ 2% ຂະນະທີ່ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວໃນໄລຍະຍາວຍັງຄົງຢູ່ທີ່ລະດັບ 1,8%.

ນອກຈາກນີ້, ເຟດ ຍັງຄາດການວ່າ: ອັດຕາດອກເບ້ຍໄລຍະສັ້ນຈະຢູ່ທີ່ລະດັບ 2,38% ພາຍໃນທ້າຍປີນີ້ ໂດຍປັບເພີ່ມຂຶ້ນ 0,25% ຈາກຕົວເລກຄາດການໃນເດືອນມີນາ ແລະ ປັບເພີ່ມຕົວເລກຄາດການອັດຕາດອກເບ້ຍໃນປີໜ້າ ສູ່ລະດັບ 3,13% ໂດຍປັບເພີ່ມຂຶ້ນ 0,25%; ສ່ວນອັດຕາດອກເບ້ຍໃນປີ 2019 ຄາດວ່າຈະຢູ່ທີ່ 3,38% ບໍ່ປ່ຽນແປງຈາກຕົວເລກຄາດການເດີມ ແລະ ລະບຸວ່າ ອັດຕາດອກເບ້ຍໄລຍະຍາວຢູ່ທີ່ລະດັບ 2,9% ບໍ່ປ່ຽນແປງຈາກຕົວເລກຄາດການເດີມ.

ເຟດ ໄດ້ປັບເພີ່ມຄາດການຕົວເລກເງິນເຟີ້ ສູ່ລະດັບ 2,10% ໃນປີນີ້ ຈາກເດີມທີ່ລະດັບ 1,9% ສ່ວນໃນປີໜ້າ ຄາດວ່າຕົວເລກເງິນເຟີ້ຢູ່ທີ່ລະດັບ 2,1% ຈາກເດີມທີ່ລະດັບ 2% ສ່ວນໃນປີ 2019 ຄາດວ່າຕົວເລກເງິນເຟີ້ຈະຍັງຄົງຢູ່ທີ່ 2,1% ແລະ ລະບຸວ່າ ຕົວເລກເງິນເຟີ້ໄລຍະສັ້ນ ຍັງຄົງຢູ່ທີ່ລະດັບ 2%

ດ້ານຕົວເລກອັດຕາການວ່າງງານ ເຟດ ຄາດວ່າ: ຈະຫຼຸດລົງສູ່ລະດັບ 3,6% ໃນປີນີ້ ຈາກເດີມທີ່ 3,8% ແລະ ປັບຕົວເລກຕໍ່ໄປໃນປີໜ້າ ສູ່ລະດັບ 3,5% ຈາກເດີມທີ່ 3,6% ສ່ວນຕົວເລກໃນປີ 2019 ຄາດວ່າ ຈະຢູ່ທີ່ 3,5% ຈາກເດີມທີ່ 3,6% ຂະນະທີ່ຕົວເລກວ່າງງານໄລຍະສັ້ນ ຍັງຄົງຢູ່ທີ່ລະດັບ 4,5%.