ເພງລາວມ່ວນໆ: ພະຈັນບໍ່ເຕັມດວງ 

0
22

ເພງ : ພະຈັນບໍ່ເຕັມດວງ
Cover by : ຄຳພິກ ໄຊຍະວົງ