ເພງລາວມ່ວນໆ: ພະຈັນບໍ່ເຕັມດວງ 

0
15

ເພງ : ພະຈັນບໍ່ເຕັມດວງ
Cover by : ຄຳພິກ ໄຊຍະວົງ