20 ພາບທີ່ພິສູດວ່າ ການດັດແຂ້ວສາມາດປ່ຽນຊີວິດທ່ານໄດ້ຫລາຍສ່ຳໃດ!!!

0
31

ການໃສ່ເຫລັກດັດແຂ້ວໃນອາດີດສ່ວນຫລາຍຈະເບິ່ງແມ່ນການເຮັດເປັນແຟຊັ້ນ ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ມີແຂ້ວບໍ່ສົມປະກອບນັ້ນ ການດັດແຂ້ວຖືວ່າສາມາດປ່ຽນຊີວິດຄົນໄດ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍອີຫລີ ການໃຊ້ເວລາດົນໃນການດັດແຂ້ວ ອົດທົນໃນການຕິດເຫລັກໃສ່ກັບແຂ້ວຕົນເອງ ຖືວ່າເປັນຮັບທີ່ຄຸ້ມຄ່າທີ່ສຸດ ຢ່າງເຊັ່ນບຸກເຫລົ່ານີ້ ທາງທີມງານເຮົາກໍ່ຫາມາໃຫ້ທ່ານຊົມກັນເລີຍ

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

 

14.

 

15.

16.

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.