ເສັ້ນທາງ 450 ປີ ຖືກອະນາໄມສະອາດທັນຕາ ປະຊາຊົນສະບາຍໃຈຂື້ນ

0
43

ກອງທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ປະດັບປະດາຕົວເມືອງ ຂອງ ຫ້ອງການ ຄບຕ ໄດ້ ເປັນເຈົ້າການໃນການເຮັດອະນາໄມເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອແຄມທາງ, ຕັດຫຍ້າ, ຊ້ວນດິນໜ້າທາງ ແລະ ບ່າທາງທັງສອງຟາກຂອງຖະໜົນ 450 ທີ່ມີຄວມມຍາວ 21 ກິໂລແມັດ ໂດຍນຳໃຊ້ແຮງງານຄົນ ແລະ ກົນຈັກເຂົ້າຊ່ວຍ, ເຊີ່ງວຽກດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ່ມລົງມືປະຕິບັດແຕ່ເດືອນກຸມພາ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ປົກປັກຮັກສາເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄວາມສະອາດ-ຈົບງາມ ສົມທົບກັບຂະບວນການອອກແຮງ ງານລວມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ.

ປັດຈຸບັນ, ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວມີຄວາມສະອາດຈົບງາມ ໂດຍພື້ນຖານ, ແຕ່ກໍຍັງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ບັນຫາຂີ້ຝຸ່ນຈາກລົດຂົນສົ່ງດິນ, ບັນຫາຄົນລັກເອົາຂີ້ເຫຍື່ອມາຖີ້ມແຄມທາງ, ບັນຫາການປ່ອຍສັດລ້ຽງ ( ງົວ ) ມາທຳລາຍຕົ້ນຈຳປາທີ່ປູກໄວ້ກາງທາງ.

ສະນັ້ນ, ຂໍຮຽກຮ້ອງເຖິງຜູ້ທີ່ສ້າງຜົນກະທົບຢູ່ທາງດັ່ງກ່າວ ຂໍໃຫ້ຢຸດພຶດຕິກຳຂີ້ຄ້ານມັກງ່າຍ, ຂໍໃຫ້ເມດຕາສົງສານຄົນເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເກີດຂື້ນຈາກຄວາມຂີ້ຄ້ານມັກງ່າຍຂອງທ່ານ.

ທີ່ມາ: ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕົວເມືອງວຽງຈັນ