ພາຍຸຝົນ ຢູ່ອິນເດຍ ເຮັດໃຫ້ 78 ຄົນ ເສຍຊີວິດ

0
49

ບັນດາ ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຢູ່ ພາກ ເໜືອ ແລະ ພາກ ຕາ ເວັນ ຕົກ ອິນ ເດຍກ່າວໃນ ວັນ ພະຫັດ ວານ ນີ້ ວ່າ ພາຍຸ ຂີ້ ຝຸ່ນ ແລະ ພາຍຸຝົນ ຂະໜາດແຮງ ໃນໄລຍະ ຂ້າມ ຄືນ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 78 ຄົນ ເສຍ ຊີວິດ.

ພາຍຸ ດັ່ງກ່າວໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ຕົນໄມ້ຫັກ ແລະ ສາຍ ໄຟຟ້າ ຂາດ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຍັງ ເຮັດ ໃຫ້ ເຮືອນ ຊານເພ ພັງ ຢູ່ ໃນ ລັດ ອັດຕາ ປຣາ ເດັສ ແລະຣາຈາ ສທານ. ນອກຈາກພວກທີ່ ເສຍ ຊີວິດແລ້ວ ພາຍຸນີ້ ຍັງ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ມີ ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ບາດ ເຈັບ ອີກຫຼາຍ ກວ່າ 100 ຄົນ.

ຄົນກຳລັງພາກັນຕັດແລະຂົນຕົ້ນໄມ້ ທີ່ລົ້ມຕັນທາງອອກ ຍ້ອນພາຍຸຮ້າຍແຮງ ແລະພາຍຸຂີ້ຝຸ່ນ ຢູ່ເມືອງອາລວາ ທາງພາກຕາເວັນຕົກ ອິນເດຍ ທີ 3 ພຶດສະພາ 2018.

ພາຍຸ ຫົວນີ້ ໄດ້ພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມ ໂດຍທີ່ຜູ້ ຄົນ ຢູ່່ ເຂດທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ບໍ່ໄດ້ຮູ້ ລ່ວງ ໜ້າ ເພາະວ່າ ຢັງອີກຫົກ ອາທິດກວ່າໆຈຶ່ງຈະຮອດ ລະດູລົມມໍລະສຸມ .

ມີ ໄຟຟ້າ ມອດ ແລະ ໂທລະສັບ ໃຊ້ ບໍ່ ໄດ້ ຢູ່ໃ ນຂົງ ເຂດ ຫຼັງ ຈາກ ພາຍຸ ດັ່ງກ່າວໄດ້ ທຳລາຍ ເສົາ ໄຟຟ້າ.