ສະຫວັນນະເຂດ ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນເກົ່າ-ໂຄງການສືບຕໍ່

0
106

ຕາມການ ລາຍງານຈາກ ທ່ານ ວາລິຍະ ສີຈັນທອງທິບ ຮອງຫົວໜ້າ  ພະແນກແຜນການແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປີ 2018 ນີ້ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສິນເກົ່າ ໃຫ້ໝົດໄປເທື່ອລະໜ້ອຍ ແລະ ບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ສຳເລັດ, ອາດຈະບໍ່ມີການສະເໜີ ໂຄງການໃໝ່ຢ່າງເດັດຂາດ ໃນກໍລະນີມີ ການສະເໜີມາ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ມີການກັ່ນຕອງ ຢ່າງລະອຽດ ວ່າເປັນໂຄງການ ມີຄວາມຈຳເປັນແທ້ໆ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂທີ່ຄົບຖ້ວນ ຈຶ່ງຈະມີການພິຈາລະນາ.

         ສຳລັບ ການລົງທຶນ ຂອງລັດໃນປີນີ້ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ, ເອົາໃຈໃສ່ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບ, ແກ້ໄຂບັນຫາ ໄພພິບັດ, ສົ່ງເສີມການ ຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ ສຳນັກງານຫ້ອງການ ທີ່ບໍ່ທັນສຳເລັດ ແລະ ໃນປີນີ້ລັດ ຈະບໍ່ລົງທຶນກໍ່ສ້າງສຳນັກງານ ຫ້ອງການໃໝ່. ໃນນີ້ ເບື້ອງການລົງທຶນລັດໄດ້ສຸມໃສ່ ການສົມທົບທຶນ ກັບໂຄງ ການລົງທຶນຕ່າງ ປະເທດປະມານ 3.220 ລ້ານກີບ ກວມ 4,53%; ຊຳລະໜີ້ ປະມານ 31.289 ລ້ານກວ່າກີບ ກວມ 43,97%; ໂຄງການ ສືບຕໍ່ 29.288 ລ້ານກີບກວມ 41,16% ແລະ ໂຄງການ ສະເໜີໃໝ່ 7.360 ລ້ານກີບ ກວມ 10,34% ໂດຍພາກລັດໄດ້ລົງທຶນ ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ປະມານ 59,48%, ປີ 2017 ແມ່ນ 57,51%; ຂົງເຂດ ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ປະມານ 20.12% ປີ 2017 ແມ່ນ 20,85%; ຂົງເຂດ ຂະແໜງການອື່ນໆ ປະມານ 20,40% ປີ 2017 ແມ່ນ 21.64%.

ທີ່ມາ ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ