ເຜີຍແຜ່ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ-ສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ

0
45
loading...

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 26-28 ມີນາ 2018 ທີ່ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກໍາ ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ພັນທອງ ພິດທຸມມາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ມີຮອງ ຫົວໜ້າກົມ, ພະແນກການຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງອຸສາຫະກໍາ-ການຄ້າ, ຕາງໜ້າພະແນກການຂອງ ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ 8 ແຂວງພາກເໜືອ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງາານວິຊາການ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ພັນທອງ ພິດທຸມມາ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ວຽກງານອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາປຸງແຕ່ງ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງ ທີ່ສໍາຄັນ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ບັນດາ 8 ແຂວງພາກເໜືອ, ເຊິ່ງຕິດພັນໂດຍກົງ  ກັບການບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດ ດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ນໍາເອົາປະເທດຊາດຫລຸພົ້ນອອກຈາກຄວາມດອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020, ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເປັນການເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມ ໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານທັງພາກລັດ,ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ເພື່ອສ້າງກາລະໂອກາດ ທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ, ຜູ້ປະກຫອບການ ດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ຫລາຍເອກະສານເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເຄມີ, ການປະເມີນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫັດຖະກໍາ, ສະບັບເລກທີ 67/ສພຊ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ສະບັບປັບປຸງ ເລທີ 48/ສພຊ, ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາລາຍການບັນຊີ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພື່ອສົ່ງອອກສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 0002/ອຄ.ກອຫ, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກໍາ ສະບັບເລກທີ 0469/ອຄ.ກອຫ ແລະ ວຽກງານສະຖິຕິ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ, ການລາຍງານຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ, ການຄຸ້ມຄອງ ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ, ການຄຸ້ມຄອງເຂດ ແລະ ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຄມີ.

ທີ່ມາ ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

loading...