ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ

0
81

ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການ ກໍ່ ການຮ້າຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະ ໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ I ປະຈໍາປີ 2018 ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 12 ມີນາ 2018 ທີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ, ປະທານຄະນະກຳມະການ ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກ ຈາກບັນດາກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ດໍາເນີນໄປຕາມລະບອບແບບແຜນ ວິທີເຮັດວຽກຂອງ ຄະນະກຳມະການ ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍໂດຍ ໄດ້ມີການ ລາຍງານ ເຖິງຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຜ່ານມາ  ກໍຄືມະຕິຂອງກອງປະ ຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ III ປີ 2017 ແລະ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ບາງບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໂດຍສະເພາະ ກ່ຽວກັບຜົນການປະເມີນເບື້ອງ ຕົ້ນຄວາມສ່ຽງ ລະດັບຊາດການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ; ການສ້າງ ຄວາມສາມາດໃຫ້ ບັນດາຂະແໜງການ ຕິດພັນກັບການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີ ການຟອກເງິນ ແລະ ການປັບປຸງ ກົນໄກ ການດໍາເນີນງານ, ປະສານງານ ພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບຮອງການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 40 ຂໍ້ແນະນໍາ ຂອງອົງການຕ້ານ ການຟອກເງິນສາກົນ (FATF) ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ປິ່ນອ້ອມ ອີກຈໍານວນໜຶ່ງ.

ທ່ານ ນາງ ແພງສີ ແພງເມືອງ ຫົວໜ້າສໍານັກງານ ຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ໄດ້ລາຍງານ ຢ່າງ ຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດມະຕິ ຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານ ການຟອກ ເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃນຄັ້ງກ່ອນ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ ຂອງສໍານັກງານ ຂໍ້ມູນຕ້ານ ການຟອກເງິນ; ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກຸ່ມ ຮ່ວມມື ໃນການແລກ ປ່ຽນຂໍ້ ມູນ ລະຫວ່າງ ໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນຕ້ານ ການຟອກເງິນສາກົນ (Egmont Group) ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ລວມທັງ 4 ຂໍ້ແນະນຳ ຂອງກຸ່ມອາຊີ-ປາຊີຟິກ ເພື່ອຕ້ານ ການຟອກເງິນ (APG); ການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການສ້າງຜູ້ປະເມີນ.

ທັງໝົດນັ້ນ, ກໍເພື່ອຮັບປະກັນ ບໍ່ໃຫ້ ສປປ ລາວ ຕົກຢູ່ໃນການຕິດຕາມ ຂອງສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານ AML/CFT ແລະ ກະກຽມໃຫ້ແກ່ການ ປະເມີນ ສປປ ລາວ ຮອບດ້ານ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ AML/CFT (Mutual Evaluation “ME”) ໃນປີ 2020 ແລະ ຍັງເປັນການ ປຶກສາຫາລື ເຖິງຄວາມຄືບໜ້າ  ທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຕ້ານການ ຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ ການຮ້າຍຕາມແຜນການ ທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ລະບົບເສດຖະກິດ -ການເງິນມີຄວາມເປັນລະບຽບ ຮຽບຮ້ອຍ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ໝັ້ນຄົງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງ ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ທີ່ມາ ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ