ຝຶກ​ໂຍ​ຄະ​ຍາມ​ເຊົ້າ ເຮັດ​ໃຫ້​ອາ​ລົມ​ດີ

0
30
loading...

ໂຍຄະ ຊ່ວຍບຳບັດ ຮັກສາອະໄວຍະວະ ພາຍໃນຮ່າງກາຍ ຂອງຄົນເຮົາ, ຂະນະດຽວກັນ ມັນກໍເປັນ ການຝຶກຈິດໃຈນຳອີກ. ປັດໄຈ​ສຳ​ຄັນ ຂອງການ​ຝຶກໂຍຄະ ກໍຄືສ້າງລະບົບຫາຍໃຈ, ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບ ອົກຊີແຊນ ຫລາຍຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຄວນຫລິ້ນ ໂຍຄະທຸກໆເຊົ້າ.

ການຝຶກໂຍຄະ ແມ່ນການຝຶກຈິດໃຈ ໃຫ້ຈົດຈໍ່ກັບການກຳນົດ ລົມຫາຍໃຈ ເຂົ້າອອກຊ່ວຍ ໃຫ້ຮ່າງກາຍ ມີຄວາມຢືດຫົດ ຫລາຍຂຶ້ນລະ​ຫວ່າງ ລົມຫາຍໃຈ ກັບຈິດຢຸດຢູ່ ກັບສິ່ງທີ່ເຮັດ ໃນປັດຈຸບັນ. ນອກ​ຈາກນັ້ນ ​ຍັງຊ່ວຍແແກ້ໄຂ ສະພາບທາງຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ບຸກຄະລິກ ໃຫ້ດີຂຶ້ນຊ່ວຍ ໃຫ້ເກີດຄວາມງາມ ຈາກພາຍໃນ. ໂຍຄະ ເປັນການປະຕິບັດ ຢ່າງອ່ອນໂຍນຕໍ່ ຕົນເອງ ເຮັດເທົ່າທີ່ເຮົາເຮັດ ໄດ້ຢ່າຝືນຈົນ ຮ່າງກາຍຕ້ອງເຈັບປວດ ເພາະນັ້ນຖືວ່າ ເປັນການກະທຳ ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ຮ່າງກາຍ.

ຫລັກການສຳຄັນ ຂອງໂຍຄະ ແມ່ນການຝຶກຈິດ ແລະ ຮ່າງກາຍ ດ້ວຍການກຳນົດ ລົມຫາຍໃຈ ປະສານກັບການ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຮ່າງກາຍ ຊ່ວຍເພີ່ມ ຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ການຢືດ ຫົດໃຫ້ກັບກ້າມຊີ້ນ,  ກະຕຸ້ນການໄຫລວຽນ ຂອງເລືອດ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ ສຶກສະຫງົບ, ສະບາຍ ແລະ ຜ່ອນຄາຍ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຄວນຫລິ້ນໂຍຄະ ທຸກໆເຊົ້າ ເພື່ອເປັນການກຽມ ຄວາມພ້ອມຂອງຮ່າງກາຍ ໃນການປະຕິ ບັດກິດຈະກຳ ປະຈຳວັນ ຢ່າງນ້ອຍ ສຸດມື້ລະ 45 ນາທີ-1 ຊົ່ວໂມງ.

loading...