ປີ 2018 ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ມີແຫລ່ງທຶນເພື່ອພັດທະນາ 73,66 ຕື້ກີບ

0
44

ຕາມການລາຍງານຂອງ ທ່ານ ເພັງນິລັນ ຄໍາພັນເພັງ ຮອງ ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປີ 2018 ຄາດວ່າຈະມີແຫລ່ງທຶນ ມາພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທັງໜົດ 73,66 ຕື້ກີບ, ປະຕິບັດ 338 ໂຄງການ, ທຶນຊ່ວຍເຫລືອ ກູ້ຢືມ 34,2 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ, ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 11,7 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ, ສິນເຊື່ອທະນາຄານ 500 ກວ່າຕື້ກີບ ແລະ ທຶນປະກອບສ່ວນ ຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶ່ງ.

ທ່ານ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ຍັງໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ເພື່ອສືບຕໍ່ຮັບປະກັນ ເຮັດໃຫ້ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ມີຄວາມສະຫງົບ, ສັງຄົມມີຄວາມເປັນລະບຽບ ຮຽບຮ້ອຍຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ ເປັນເສົາຄໍ້າ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ແຂວງໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງນັ້ນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຈະສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ ແຫ່ງລັດສົກປີ 2018 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາທ້ອງຖິ່ນຮັບຮອງ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ເສດຖະກິດພາຍໃນແຂວງຂະຫຍາຍຕົວ ບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 8,7% ແລະ ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ ລາຄາພາຍໃນປີໃຫ້ໄດ້ປະມານ 9.079 ຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍ ຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ໄດ້ 2.811 ໂດລາ ສະຫະລັດ, ສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບ ລວມໃຫ້ໄດ້ 862,04 ຕື້ກີບ, ພູດທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ໄດ້ 263,52 ຕື້ກີບ, ລະດົມ ເງິນຝາກໃຫ້ບັນລຸ 1.245 ຕື້ກີບ, ປ່ອຍສິນ ເຊື່ອ 564,8 ຕື້ກີບ; ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ສິນຄ້າບັນລຸ 32 ລ້ານ ໂດລາ ສະຫະລັດ, ນໍາເຂົ້າ ຢູ່ໃນລະດັບ 18 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ, ສູ້ຊົນຜະລິດເຂົ້າ ໃຫ້ໄດ້ 200.000 ໂຕນ.

ພ້ອມດຽວກັນ ກໍໄດ້ຊຸກຍູ້ຂະບວນການ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂອງ ປະຊາຊົນ ຫັນມານໍາໃຊ້ເຕັກນິກທັນສະໄໝ ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ດີກວ່າເກົ່າສາມາດເຂົ້າເຖິງ ຕະຫລາດເທື່ອລະກ້າວ; ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ ໂດຍພື້ນຖານ; ໂດຍສະເພາະ, ອັດຕາຄອບຄົວທຸກຍາກ ໃຫ້ຍັງເຫລືອບໍ່ເກີນ 1,4% ຂອງ ຄອບຄົວທັງໝົດ, ບ້ານທຸກຍາກ ຍັງເຫລືອ 2% ຂອງບ້ານທັງໝົດ.

ທີ່ມາ ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ