ຜູ້ຍິງຄວນອ່ານ! ສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດໃນຊ່ວງເປັນປະຈຳເດືອນ

0
60
loading...

ໂດຍທົ່ວໄປ ເດັກຜູ້ຍິງຈະເລີ່ມມີປະຈຳເດືອນເມື່ອອາຍຸປະມານ 12 ປີ ທຸກເດືອນ ປະຈຳເດືອນຈະມາປະມານ 4-5 ມື້ຮອບຂອງປະຈຳເດືອນ ຈະປະມານ 28 ມື້ ຜູ້ຍິງຮ່າງກາຍຈະອ່ອນແອໃນຊ່ວງເປັນປະຈຳເດືອນ ແຕ່ຖ້າຮູ້ຈັກຮັກສາໂຕເອງ ກໍສາມາດມີຄວາມສຸກໄດ້ໃນມື້ນັ້ນຂອງເດືອນ

Woman Stomach Ache

ອາບນ້ຳທຸກມື້ໃຫ້ສະອາດ, ໃສ່ໂສ້ງຊ້ອນໃນທີ່ແຫ້ງ, ປ່ຽນຜ້າອະນາໄມທຸກ 6 ຊົ່ວໂມງ, ລ້າງອະໄວຍະວະເພດໃຫ້ສະອາດ, ທາງທີ່ດີຢ່າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມສະອາດກັບບໍລິເວນນັ້ນໂດຍບໍ່ລະວັງ

ຊ່ວງມີປະຈຳເດືອນຄວນຫ້າມເຮັດສິ່ງເຫຼົ່ານີ້:

  1. ພະຍາຍາມຢ່າສະຜົມ ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງເປົ່າໃຫ້ແຫ້ງທັກທີ.
  2. ຕ້ອງເຮັດຮ່າງກາຍໃຫ້ອົບອຸ່ນ ໃນເວລາຢູ່ຫ້ອງແອ.
  3. ຢ່າດື່ມນ້ຳເຢັນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດບໍ່ສາມາດໄຫຼອອກມາສະດວກ.
  4. ສາມາດກິນຫວານໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງກິນໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ.
  5. ຢ່າເຮັດວຽກໜັກ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ໄລຍະຂອງປະຈຳເດືອນຍາວຂຶ້ນ ເສຍເລືອດຫຼາຍຂຶ້ນ.
  6. ຢ່າອາລົມຂຶ້ນໆລົງໆຫຼາຍຈົນເກີນໄປ.
  7. ຢ່າແຊ່ນ້ຳ ມັນເປັນສາເຫດຂອງການຕິດເຊື້ອ.
  8. ຕ້ອງດູແລທຳຄວາມສະອາດຜິວໜ້າໃຫ້ດີໆ ເພາະເປັນຊ່ວງທີ່ຮູຂຸມຂົນຂະຫຍາຍ ສາມາດເຮັດໃຫ້ກີດສິວ.
  9. ແຊ່ຕີນໃສ່ນ້ຳອຸ່ນ ເຮັດໃຫ້ລະບົບໝຸນວຽນເລືອດທຳງານດີຂຶ້ນ ອາການປວດຈະລົດລົງ.
  10. ດູແລອະໄວຍະວະໃຫ້ສະອາດ

ຂໍ້ມູນຈາກ Sharetors

loading...