ແກ້ບັນຫາສີກິນເສື້ອຂາວດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ

0
48

ຖ້າເສື້ອຜືນທີ່ທ່ານມັກເກີດມີຮອຍສີຈາກເສື້ອຜືນອື່ນມາຖືກຢ່າຟ້າວຕັດສິນໃຈຖິ້ມມັນ ເພາະເຄັດລັບດີໆໃນການກຳຈັດສີກິນເສື້ອໃຫ້ອອກໄປໄດ້ດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ.
ຂັ້ນຕອນແມ່ນມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ເອົານ້ຳສະອາດໃສ່ໝໍ້ໃຫຍ່ປະລິມານແມ່ນພໍໃຫ້ຖ້ວມເສື້ອ ( ແຕ່ບໍ່ຟ້າວເອົາເສື້ອລົງນ້ຳ ) ແລະ ນຳໄປຄ້າງຕົ້ມຈົນນ້ຳຟົດ.
• ຈາກນັ້ນ, ໃສ່ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູລົງໄປໃນໝໍ້ຕົ້ມນ້ຳທີ່ກຳລັງຟົດໃນປະລິມານທີ່ບໍ່ຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ໜ້ອຍເກີນໄປພໍໃຫ້ມີກິ່ນນ້ຳສົ້ມສາຍຊູກໍ່ພໍ.
• ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງເອົາເສື້ອລົງໄປແຊ່ອາດຈະແຊ່ສະເພາະຈຸດທີ່ຖືກສີ ຫຼື ແຊ່ໝົດທັງໂຕເລີຍກໍ່ໄດ້.
• ໂດຍສັງເກດເບິ່ງວ່າສີທີ່ຕິດເສື້ອນັ້ນມັນຫຼຸດອອກໄປແລ້ວບໍ່ ເມື່ອຫຼຸດອອກໄປໝົດແລ້ວໃຫ້ນຳເສື້ອທີ່ຕົ້ມອອກໄປຈາກໝໍ້ ແລະ ນຳໄປຊັກໃສ່ສະບູຝຸ່ນຕາມປົກກະຕິ.

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ