ໝູສາມຊັ້ນຈືນນ້ຳປາ

0
35

ສ່ວນປະກອບ:
1. ຊີ້ນໝູ 3 ຊັ້ນ 500 ກຣາມ.
2. ນ້ຳປາ 3 ບ່ວງແກງ.
3. ນ້ຳເຢັນ 3 ບ່ວງແກງ.
4. ພິກໄທ 1 ບ່ວງກາເຟ.
5. ແປ້ງທອດກອບ 3 ບ່ວງແກງ.
6. ນ້ຳມັນສຳລັບຈືນ.

ສ່ວນປະກອບນ້ຳແຈ່ວ:
1. ນ້ຳປາ 3 ບ່ວງແກງ.
2. ນ້ຳໝາກນາວ 3 ບ່ວງແກງ.
3. ນ້ຳຕານ 1 ບ່ວງກາເຟ.
4. ເຂົ້າຂົ້ວ 1 ບ່ວງແກງ.
5. ໝາກເຜັດຜົງ 2 ບ່ວງກາເຟ.
6. ຫົວຜັກບົ່ວແດງຊອຍ 1 ບ່ວງແກງ.
7. ຜັກຫອມເປ 2 ຕົ້ນ.


ວິທີປຸງແຕ່ງ:
– ລ້າງຊີ້ນໃຫ້ສະອາດແລ້ວຊອຍຕ່ອນຍາວໜາປະມານ 2 ຂໍ່ມື ແລະ ໃຊ້ສ້ອມສຽບຊີ້ນເພື່ອໃຫ້ເຄື່ອງປຸງເຂົ້າເນື້ອເຂົ້າໜັງ. ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ເອົາໝູໃສ່ຊາມປຸງລົດດ້ວຍນ້ຳປາ ແລະ ພິກໄທໃຊ້ມືນວດໃຫ້ເຂົ້າກັນປະມານ 3 ນາທີ.
– ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງໃສ່ແປ້ງ ແລະ ນ້ຳເຢັນລົງໄປແລ້ວນວດໃຫ້ເຂົ້າກັນໝັກໄວ້ປະມານ 10 – 15 ນາທີ. ເມື່ອຮຽບຮ້ອຍແລ້ວກໍ່ນຳມາຈືນໃນນ້ຳມັນດ້ວຍໄຟອ່ອນພໍເປັນສີເຫຼືອງ ແລະ ຊີ້ນສຸກກໍ່ຕັກຂຶ້ນໃຫ້ສະເດັດນ້ຳມັນ.
– ລະຫວ່າງນັ້ນກໍ່ກຽມປຸງນ້ຳແຈ່ວໂດຍເອົາເຄື່ອງປຸງທັງໝົດປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນ ແລະ ຊອຍຜັກຫອມເປລົງ. ເວລາເສີບກໍ່ຊອຍຊີ້ນເປັນຕ່ອນພໍດີຄຳເສີບພ້ອມກັບນ້ຳແຈ່ວ ແລະ ຜັກສົດ ຫຼື ຈະເຮັດເປັນຊຸດພັນໝ້ຽງກໍ່ແຊບ.

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ