ພາສາລາວມື້ລະຄຳສັບກັບກະວິນເນ “ ຄຳ​ເຫັນ​ແບບ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ “

0
64

ສະ​ບາຍ​ດີ​ເພື່ອນ​ຜູ້​ອ່ານ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ​ ! ສະ​ບັບ​ນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ທ່ານ​ໄດ້​ຮູ້​ຈັກ​ກັບ​ຄຳ​ສັບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຕະຫຼາດ​ທຶນ ໃນ​ຄຳ​ສັບ​ທີ່​ວ່າ “ ​ຄຳ​ເຫັນ​ແບບ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ ”, ພວກ​ເຮົາ​ມາ​ຮູ້​ຈັກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງຄຳ​ສັບ​ນີ້ກັນ​ເລີຍ:

“ ​ຄຳ​ເຫັນ​ແບບ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ ” ໝາຍເຖິງ: ​ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ນັກ​ກວດ​ສອບ​ບັນ​ຊີ​ອິດ​ສະຫຼະ​ຕໍ່​ຖາ​ນະ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ອົງ​ກອນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໃດ​ໜຶ່ງຫຼັງ​ຜ່ານ​ການກວດ​ສອບ​ວ່າ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ບາງ​ເລື່ອງ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ການ​ບັນ​ຊີ​ສາ​ກົນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ອົງ​ກອນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນຳ​ໄປ​ປັບ​ປຸງ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະ​ບົບ​ການ​ຈົດ​ກ່າຍ, ການ​ເກັບ​ມ້ຽນ, ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ລັບ ແລະ ການ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ຖືກ​ຕ້ອງ ແລະ ສອດ​ຄ່ອງ​ຕາມ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ສາ​ກົນທີ່ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເປັນ​ຕົ້ນ.

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ