ນີ້ແລະ!ຄວາມຮັກທີ່ແທ້ຈີງຍັງມີຢູ່ໃນໂລກ

ໃນວັນທີ 18 ເດືອນມີຖຸນາ ໄດ້ມີຊາຍໜຸ່ມເກົ່າຫຼີໃຕ້ຄົນໜື່ງລາວໄດ້ມາແຕ່ງງານກັບສາວໄທ ຄູ່ບ່າວສາວດັ່ງກ່າວທັງຄູ່ ນີ້ເປັນຄົນພິການທັງ2 ຄືເປັນຄົນໃບ້ ແລະ ຫູນວກ. ແຕ່ກ່ອນຈະໄດ້ພົບຮັກກັນ ຫລັງທີ່ເຂົາໄດ້ໃຊ້ການຕິດຕໍ່ໂອລົມກັນທາງໂທລະສັບເປັນເວລາ 6ເດືອນແລ້ວມັກຮັກກັນເຮັດໃຫ້ຊາຍຄົນດັ່ງກ່າວຕ້ອງຫອບຄ່າດອງສີນສອດເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍເພື່ອມາສູ່ຂໍເອົາຍີງສາວຄົນນັ້ນ.

1,500,000 ວອນເຊີ່ງແຕກເປັນເງີນລາວປະມານ 120,000,000ກີບ

ເຖີງແມ່ນວ່າທັງ2 ຈະເປັນຄົນພິການ ແຕ່ເຮົາເຈົ້າກໍ່ຮັກກັນດ້ວຍຄວາມຊື່ຕົງແລະຈີງໃຈຕໍ່ກັນ

ຫລັງຈາກທີ່ແຕ່ງາມກັນແລ້ວທັງຄູ່ຄິດວ່າຈະຍ້າຍໄປຢູ່ເກົ່າຫຼີ ແລະ 3ເດືອນກໍຈະກັບ ເພາະທັງ2 ປາດຖະໜາວ່າຍາກໄດ້ລູກຮ່ວມກັນຈັກ2ຄົນ.

Related News

Comments are closed

[bsa_pro_ad_space id=8]