ໄຂຄຳພີຄວາມລັບຂອງມະຫາເສດຖີໂລກ ເຊັ່ນ Li KASHING ເສດຖີຕິດອັນດັບຮ່ອງກົງ ເພາະດອກໄມ້ດອກດຽວ…

ລິ ກາຊິງ ພຽງດອກກຸຫຼາບດອກດຽວກາຍເປັນເສດຖີ!

ລີ ກາຊິງ ຫຼື ເຈົ້າພໍ່ຫ້ອງກົງເກີດທີ່ໃນຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກໃນເມືອງຈີນ ພໍ່ເປັນຄູສອນທຳມະດາ, ເຊິ່ງໃນຊ່ວງນັ້ນເມືອງຈີນກຳລັງມີການປ່ຽນການປົກຄອງ ຄວາມທຸກຍາກລຳບາກຈຶ່ງຂະຫຍາຍໄປທົ່ວແດນເມືອງຈີນ. ລາວອົບພະຍົມມາຮ່ອງກົງ ຕ້ອງອອກໂຮງຮຽນເມື່ອອາຍຸ 15ປີ ເພື່ອຮັບໜ້າທີ່ຫົວໜ້າຄອບຄົວ.

ແຕ່ໂຊກດີລຸງຂອງລາວຍັງເປັນເຈົ້າຂອງໂຮງງານສາຍໂມງ ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ລາວມີວຽກເຮັດ. ລາວເປັນຄົນທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກ ຊຶ່ງເປັນຈຸດສຳຄັນເຮັດໃຫ້ລາວຕັ້ງຕົວໄດ້ວ່ອງໄວ ເພາະລາວຄິດວ່າ ການເຮັດວຽກໜັກບໍ່ໄດ້ຂ້າຄົນຕາຍ ແຕ່ກັບເຮັດໃຫ້ຄົນລວຍຂຶ້ນ. ເມື່ອ ລີ ກາຊິງ ອາຍຸ 30ປີ ກໍເປັນເສດຖີຕິດອັນດັບຂອງຮົ່ງກົງ ໂດຍລາວເປັນເຈົ້າຂອງອຸດສະຫະກຳດອກໄມ້ພລາສຕິກ ແລະ ຂອງຫຼິ້ນຕ່າງໆ.

ໃນຊ່ວງນີ້ມີເລື່ອງເລົ່າກັນວ່າ ເຄັດລັບຂອງ ລີ ກາຊິງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ກິດຈະການຂອງລາວຈະເລີນຄື ການໃຫ້ລູກຄ້າຫຼາຍກ່ວາທີ່ລູກຄ້າຄາດຫວັງ

ເພາະລູກຄ້າລາຍໜຶ່ງຈາກ ອາເມຣິກາ ສັ່ງດອກໄມ້ໃນການບັນຈຸດອກໄມ້ພລາສຕິກລົງໃນກ່ອງໃນສັນຍາ 100ຊໍ່ຕໍ່ກ່ອງ ແຕ່ ລີກາຊິງ ສັ່ງໃຫ້ລູກນ້ອງໃສ່ລົງໄປອີກ 1 ດອກເປັນ 101 ດອກທຸກກ່ອງ.

ເມື່ອລູກຄ້າເຫັນກໍແປກໃຈ ລີ ກາຊິງ ນັກທຸລະກິດໜ້າໃໝ່ຕົກເລກແມ່ນບໍ? ແປກໃຈຈຶ່ງໂທຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງທຸກກ່ອງຈຶ່ງມີດອກໄມ້ເພີ່ມຂຶ້ນມາ.

ລີ ກາຊິງຕອບແບບສຸພາບ ທີ່ລາວໃສ່ເພີ່ມກໍເພາະວ່າ ລູກນ້ອງອາດຈະນັບຜິດພາດ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າເສຍຫາຍ ເພື່ອທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ເສຍເວລາ ເສຍເງີນໃນການຂົນສົ່ງ ຈຶ່ງໃສ່ເພີ່ມເພື່ອປ້ອງກັນເອົາໄວ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນລາວໄດ້ຮັບ ອໍເດີ ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເປັນໄລຍະເວລາຫຼາຍປີ ເພາະດອກໄມ້ດອກດຽວ.

“ຮັບຮອງວ່າໃຜທີ່ຄິດແລະເຮັດໃນເລື່ອງການໃຫ້ລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການໄດ້ ຄືກັນກັບ ລີ ກາຊິງ ຮັບຮອງວ່າ ລວຍບໍ່ຮູ້ເລື່ອງເລີຍ”!

Related News

Comments are closed

[bsa_pro_ad_space id=8]