Recent News

Load More

ເສດຖະກິດ

View All Articles

ປີໃໝ່ນີ້ຄາດນັກທ່ອງທ່ຽວແຫ່ເຂົ້າເມືອງມໍລະດົກໂລກຫລວງພະບາງ 5 ແສນຄົນ ຂະນະທີ່ໂຮງແຮມ-ເຮືອນພັກລາຄາຕໍ່າກວ່າ 100 ໂດລາໄດ້ຈ່ອງເຕັມໝົດແລ້ວ

ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງຫລວງພະບາງຄາດຄະເນວ່າຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ...

Send this to friend