ວິທີສ້າງຄວາມສໍາເລັດຂອງຜູ້ປະກອບການໃນຍຸກເສດຖະກິດສ້າງສັນ

0
41
loading...

ຫົວໃຈສໍາຄັນຂອງເສດຖະກິດສ້າງສັນກໍ່ຄືແນວຄິດ, ແນວປະຕິບັດທີ່ສ້າງ ຫຼື ເພີ່ມມູນຄ່າຂອງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຫຼາຍ ເຊິ່ງເພີ່ມຕື່ມ ແລະ ປະຍຸກແນວຄິດໃໝ່ໆ, ຄວາມຮູ້, ນະວັດຕະກໍາ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາເພື່ອພັດທະນາຕໍ່ຍອດໄປສູ່ແນວທາງທີ່ສ້າງສັນ ໂດຍນໍາສະເໜີສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການໃຫ້ຖືກກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ບໍ່ຢຸດນິ້ງຂອງຜູ້ບໍລິໂພກດ້ວຍການສ້າງໂອກາດການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດໄດ້ບໍ່ຕ່າງຈາກການແຂ່ງຂັນດ້ານລາຄາແບບດຽວກັບໃນອະດີດ.
ຜູ້ປະກອບການໃນຍຸກເສດຖະກິດສ້າງສັນຈຶ່ງຕ້ອງເຂົ້າມາມີບົດບາດຫຼາຍໃນການຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດໃນຮູບແບບນີ້ໃຫ້ເຕີບໂຕຢ່າງມີສັກກະຍະພາບ, ປ່ຽນຄວາມຄິດສ້າງສັນໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຕໍ່ຍອດໄປສູ່ການຈ້າງງານ, ສ້າງລາຍໄດ້ ແລະ ການຂະຫຍາຍເສດຖະກິດ ເຊິ່ງການຈະເປັນຜູ້ປະກອບການ ຫຼື ນັກສ້າງສັນທີ່ປະສົບ ຄວາມສໍາເລັດນັ້ນມີຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ນິຍາມຄຸນສົມບັດພື້ນຖານຂອງຜູ້ປະກອບການໄວ້ 11 ຂໍ້ ດັ່ງນີ້:
1. ສ້າງເອກະລັກ: ສະແດງຕົວຕົນ, ຄົ້ນຫາ, ດຶງຄວາມສາມາດພິເສດ ແລະ ສັກກະຍະພາບສະເພາະຕົວອອກມາໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນ, ສ້າງຍີ່ຫໍ້ໃຫ້ຕົວເອງ, ບໍລິຫານຈັດການໃຫ້ເກີດພາບລັກສະນະທີ່ດີ, ຮຽນຮູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີຄວາມຊັດເຈນກັບສິ່ງທີ່ເປັນ.
2. ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຄວາມຄິດນອກເໜືອຈາກຂໍ້ມູນ: ຂະຫຍາຍຂອບເຂດຈິນຕະນາການ ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ບໍ່ຢຶດຕິດກັບກອບຄວາມຄິດແບບເກົ່າໆ, ເປີດໃຈ ແລະ ຄວາມຄິດໃຫ້ ກວ້າງ, ສຶກສາ, ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນເລື່ອງຂອງສິດທິບັດ, ລິຂະສິດ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກ້າຄິດ ແລະ ກ້າເຮັດແທນທີ່ຈະມົວກັງວົນກັບການສູນເສຍເມັດເງິນໄປກັບການລົງທຶນຈົນສູນເສຍໂອກາດເຕີບໂຕທາງທຸລະກິດໄປຢ່າງໜ້າເສຍດາຍ.
3. ບໍ່ຢຸດນິ້ງ: ຄົນທີ່ບໍ່ມັກຢຸດນິ້ງກັບສະຖານະແບບເກົ່າໆຈະສາມາດເລືອກແນວທາງ ແລະ ເປົ້າໝາຍໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ; ການບໍ່ຢຸດນິ່ງບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການມຸ່ງໜ້າໄປໂດຍລໍາພັງແບບບໍ່ເອົາໃຜເລີຍ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງສາມາດກ້າວເດີນໄປພ້ອມກັບທີມໄດ້, ຜູ້ປະກອບການຍຸກໃໝ່ຕ້ອງລວມເອົາອຸປະນິໄສ 2 ຢ່າງໄວ້ໃນຄົນໆດຽວກັນ ຄື: ຮັກທີ່ຈະເຂົ້າສັງຄົມ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເປັນຢູ່ແບບສັນໂດດ ເພາະການສ້າງສັນຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຄິດພຽງລໍາພັງ, ແຕ່ຂະນະດຽວກັນກໍ່ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນອື່ນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
4. ກໍານົດທິດທາງໃນຄວາມເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ: ຢຸດຕີກອບໃຫ້ກັບຕົວເອງດ້ວຍວຽກທີ່ຖືກມອບໝາຍໂດຍຄົນອື່ນ ເພາະນັກຄິດຄືຄົນທີ່ພະຍາຍາມຂາຍທາງອອກສໍາລັບທຸລະກິດໃຫ້ກັບລູກຄ້າ, ເຫັນໂອກາດລ່ວງໜ້າໄດ້ກ່ອນໃຜໃນລະບົບຂອງເສດຖະກິດສ້າງສັງ, ທຸກຄົນສາມາດຄິດບົນພື້ນຖານຂອງແຕ່ລະປັດໄຈຂອງບຸກຄົນ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະແລກປ່ຽນທາງອອກທີ່ສ້າງສັນໄປສູ່ຜູ້ອື່ນໄດ້.
5. ຮຽນຮູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດ: ທີ່ມາຂອງຄວາມຮູ້ອາດໄດ້ມາຈາກການຢືມຄວາມຄິດຕ່າງໆມາປະສົມປະສານ ຫຼື ຄິດຄົ້ນໃໝ່ຂຶ້ນມາເອງ, ບາງຄັ້ງຄວາມຄິດໃໝ່ໆກໍ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອນໍາຄວາມຄິດເກົ່າໆ 2 ຄວາມຄິດມາລວມກັນ; ຄວນຍອມຮັບ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຍອມເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີໂອກາດໄດ້ເຮັດ ເພາະການຮຽນຮູ້ຈາກຂໍ້ຜິດພາດທີ່ເກີດຂຶ້ນກໍ່ອາດນໍາມາເຊິ່ງການຄົ້ນພົບສິ່ງໃໝ່ໆໄດ້ຢ່າງໜ້າສົນໃຈ.
6. ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຊື່ສຽງ: ຄວາມມີຊື່ສຽງນັ້ນເອີ້ນໄດ້ວ່າເປັນຕົ້ນທຶນທີ່ສາມາດນໍາມາໃຊ້ປະໂຫຍດໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ນໍາມາສູ່ຄ່າຕອບແທນທາງອ້ອມທີ່ບໍ່ມີວັນໝົດໃນຮູບຂອງຄວາມສາມາດໃນການເພີ່ມມູນຄ່າຂອງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການໄດ້ສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງມັນຍັງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ຕື່ມໄຟໃຫ້ກັບການເຮັດທຸລະກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
7. ປະຕິບັດຕໍ່ສິ່ງເໜືອຄວາມຈິງ: ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສື່ອອນລາຍຕ່າງໆໄດ້ເຂົ້າມາມີບົດບາດໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງຄົນໃນຍຸກໃໝ່ຢ່າງບໍ່ອາດປະຕິເສດໄດ້, ຜູ້ປະກອບການຍຸກໃໝ່ຕ້ອງຮູ້ທັນເຕັກໂນໂລຊີໂດຍໃຊ້ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ດຶງຜົນປະໂຫຍດຈາກເຕັກໂນໂລຊີມາຕໍ່ຍອດໃນການສ້າງສັນທຸລະກິດໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ເປົ້າໝາຍຂອງຄວາມສໍາເລັດໃຫ້ໄດ້.
8. ພື້ນຖານຈິດໃຈທີ່ດີມີເມດຕາ: ເຊື່ອ ຫຼື ບໍ່ວ່າຄວາມເມດຕາກະລຸນາອາດເປັນເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຄວາມສໍາເລັດຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດຍຸກໃໝ່ໃນຮູບແບບທີ່ເອີ້ນວ່າ “ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ” ໂດຍພື້ນຖານຈິດໃຈທີ່ດີ, ຄິດເຖິງຜູ້ຄົນອ້ອມຂ້າງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຈະສົ່ງຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ດີເຖິງຜູ້ອື່ນ ສາມາດສ້າງເຄືອຂ່າຍ, ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ສ້າງຜົນຕອບຮັບໃນທາງບວກ ແລະ ນໍາໄປສູ່ການສ້າງສັນສິ່ງໃໝ່ໆໄດ້ອີກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
9. ຊື່ນຊົມຄວາມສໍາເລັດຢ່າງເປີດເຜີຍ: ນັກສ້າງສັນທີ່ດີຕ້ອງຊື່ນຊົມຄວາມສໍາເລັດຂອງຕົວເອງຢູ່ສະເໝີ, ຂະນະດຽວກັນກໍ່ຕ້ອງຮັບມືຈັດການກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ຮຽນຮູ້ຈາກສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ, ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ຕົວເອງຈົມຢູ່ກັບຄວາມຮູ້ສຶກດ້ານລົບທີ່ເກີດຈາກຄວາມບໍ່ສົມຫວັງ ຄວາມສໍາເລັດຈະຢູ່ບໍ່ໄກຢ່າງແນ່ນອນ.
10. ມີຄວາມທະເຍີທະຍານສູງ: ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ສຶກຕ້ອງການຢ່າງແຮງກ້າໃນການເຮັດທຸລະກິດທີ່ມີ ຄວາມຕ້ອງການປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນຊີວິດ ເຊິ່ງຖືເປັນຫົວໃຈສໍາຄັນຂອງການເຮັດວຽກ, ຖ້າຫາກບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ຈະບໍ່ມີພະລັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການລຸກຂຶ້ນມາດໍາເນີນການ ຫຼື ສ້າງສັນສິ່ງຕ່າງໆຈົນບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້.
11. ເບີກບານມ່ວນຊື່ນ – ລ່າເລີງ: ຫຼັກການງ່າຍໆຂອງຄວາມຄິດສ້າງສັນຄືການຫຼິ້ນ, ການເຮັດເລື່ອງຫຼິ້ນໆ, ເລື່ອງເບີກບານມ່ວນຊື່ນໃຫ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈິງ ຫຼື ກາຍເປັນສິ່ງໃໝ່ທີ່ທຸກຄົນປາຖະໜາ, ໃຊ້ຄວາມສຸກເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນການເຮັດວຽກງານ, ສ້າງສິ່ງພິເສດໄດ້ຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ສະທ້ອນສູ່ຜົນງານທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ເຖິງປະສົບການທີ່ໜ້າເພິງພໍໃຈ.
ເຊື່ອວ່າຮູບແບບການດໍາເນີນງານທີ່ເກີດຂຶ້ນມາແລ້ວໃນປັດຈຸບັນພຽງແຕ່ນໍາມາປະສົມປະສານ ແລະ ຮຽບຮຽງໃໝ່ ໂດຍເນັ້ນການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກສິ່ງທີ່ມີ ຢູ່, ເອກະລັກ, ຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ຄວາມຄິດໃໝ່ໆມາສ້າງໃຫ້ເກີດຄວາມມັ່ງຄັ່ງສູ່ຜູ້ປະກອບການ, ສ້າງຄວາມໄດ້ປຽບທາງດ້ານທຸລະກິດໄດ້ ເພາະຄວາມສໍາເລັດຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນແມ່ນບໍ່ມີສູດຕາຍຕົວ ພຽງແຕ່ກ້າທີ່ຈະຄິດໃໝ່, ເຮັດໃໝ່ກໍ່ຈະບໍ່ມີຄໍາວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ.

 

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ

loading...