ມາເບິ່ງທ່າອ່ຽງລາຄາຄຳແຕ່ນີ້ຫາທ້າຍປີຈະເປັນແນວໃດ?

0
51
loading...

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫຼາຍມື້ນີ້ຈະພາມາເບິ່ງຕະຫຼາດລາຄາຄຳ ທັງທິດສະດີຈາກຜູ້ຂາຍຄຳ ແລະ ພຶດຕິກຳການຊື້ຄຳຂອງປະຊາຊົນລາວແລ້ວເຫັນວ່າ ໄລຍະນີ້ ຊື້ຄຳໄວ້ຈະດີ ຫຼື ບໍ່ ອ່ານຈົບບົດນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຄຳຕອບແນ່ນ່ອນ.
ກ່ອນອື່ນຕ້ອງບອກເລີຍວ່າ ພຶດຕິກຳການຊື້ຄຳຮູບປະພັນ ຂອງປະຊາຊົນໃນບ້ານເຮົາ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຊື້ເພື່ອສະສົມ ເປັນຊັບສິນມີຄ້າໄວ້ໃນເຮືອນ, ຈາກຄວາມເຊື່ອມີຄຳຢູ່ເຮືອນແມ່ນຄໍ້າຄູນ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ ຊື້ເພື່ອອອກງານ ສັງຄົມຕ່າງໆ ລວມທັງໄລຍະນີ້ໃກ້ອອກພັນສາເຕັມທີແລ້ວ ແນ່ນອນ ການຊື້ຄຳຂອງປະຊາຊົນແມ່ນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.
ຈາກຂໍ້ມູນລາຄາຂາຍຄຳຮູບປະພັນ ຂອງ ຮ້ານຄຳພູວົງ ທາງ ເຟສບຸກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເລີ່ມຕົ້ນລາຄາຄຳຂາຍຮູບປະພັນໜ້າຮ້ານຄຳພູວົງ ໃນວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017 ຂາຍຢູ່ທີ່ 5,329,000 ກີບຕໍ່ໜຶ່ງບາດ ແລະ ນັບຈາກມື້ນັ້ນມາ ລາຄາຄໍາກໍ່ໄດ້
ມີການປັບຂຶ້ນ – ລົງ ຕາມກົນໄກຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ລາຄາກໍ່ອີງຕາມລາຄາຂາຍຄຳຕະຫຼາດໂລກ ສະເລ່ຍ ມີການປັບຂຶ້ນລົງຕໍ່າສຸດໃນລະຫວ່າງມື້ຢູ່ທີ 10,000 ກີບຕໍ່ບາດ ແລະ ສູງສຸດ ຢູ່ທີ 80,000 ພັນກີບຕໍ່ບາດ(ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 – 29 ສິງຫາ 2017).
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຖ້າເບິ່ງຕາມສະຕິຖິໃນຮອບ 1 ເດືອນຜ່ານມາເຫັນວ່າ ລາຄາຄໍາ ມີການປັບຂຶ້ນ 180,000 ກີບຕໍ່ບາດ( 1 ສິງຫາ 2017 ຂາຍ 5,329,000 ກີບຕໍ່ໜຶ່ງບາດ, 1 ກັນຍາ 2017 ຂາຍ 5,509,000 ຕໍ່ໜຶ່ງບາດ)


ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຕໍ່ທິດທາງການປັບຂຶ້ນລົງຂອງລາຄາ ທີມຂ່າວເຄີຍໄດ້ສຳພາດທ່ານ ພູວົງ ພະມີສິດ ປະທານສະມາຄົມຊາວຄ້າຂາຍອັນຍະມະນີ ແລະ ເຄື່ອງປະດັບລາວ ເຊິ່ງທ່ານ ກ່າວວ່າ: ສາຍເຫດຂອງການປັບຂຶ້ນ ກໍ່ໄດ້ອີງຕາມຕະຫຼາດໂລກເຊັ່ນກັນ ເຖິງລາຄານ້ຳມັນຫຼຸດ ຫຼື ເພີ່ມຂຶ້ນ ກໍ່ບໍ່ກະທົບແຮງຕໍ່ການຊື້ຂາຍຄຳ ຍ້ອນວ່າຕ່າງຕະຫຼາດກັນ ແລະ ຕ່າງລູກຄ້າກັນ. ພ້ອມດຽວກັນ, ກໍ່ບໍ່ໄດ້ກະທົບຕໍ່ສະພາບການຊື້ຂາຍຄໍາ ຢູ່ຕະຫຼາດບ້ານເຮົາ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ປະຊາຊົນນິຍົມຊື້ຄໍາ ເພື່ອສະສົມຫຼາຍກວ່າການຊື້ໄວ້ເພື່ອເກັງ ເອົາກຳໄລ. ໃນໄລຍະການຜະລິດກະສິກຳ ປະຊາຊົນ ນິຍົມກັນຂາຍຄຳເພື່ອເປັນຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ແຕ່ໃນໄລຍະ ເກັບກ່ຽວການຜະລິດ ປະຊາຊົນໄດ້ຂາຍຜົນລະປູກ ແລະ ຊື້ຄຳໄວ້ເພື່ອສະສົມ, ອອກງານສັງຄົມ ສຳລັບລາຄາຄຳຕະຫຼາດບ້ານເຮົາຈະປັບຂຶ້ນ – ລົງແນວໃດ ແມ່ນອີງໃສ່ຕະຫຼາດໂລກເປັນຫຼັກ ຂໍ້ມູນຈາກອິນເຕີເນັດ (ຕິດຕາມນາທີຕໍ່ນາທີ) ທ່ານ ພູວົງ ກ່າວ.

ໃນຮອບ 1 ເດືອນຜ່ານມາ ລາຄາຂາຍຄໍາ ຮ້ານຄໍາພູວົງ ມີ 2 ມື້ ທີ່ມີການປັບລາຄາຂາຍໜ້າຮ້ານເຖິງ 2 ຄັ້ງ ຄືຄັ້ງທີ່ ໜຶ່ງ ໃນວັນທີ 4 ສິງຫາ 2017 ໃນເວລາ 9:00ໂມງ ທີ່ແຈ້ງຂາຍ 5,289,000 ກີບຕໍ່ບາດ ແລະ ໄດ້ປັບຂຶ້ນເປັນ 5,299,000 ກີບຕໍ່ໜຶ່ງບາດ ໃນເວລາ 11:00ໂມງ ຂອງວັນດຽວກັນ. ສ່ວນຄັ້ງທີ 2 ໃນວັນທີ 16 ສິງຫາ 2017 ໃນເວລາ 9:00 ໂມງ ທີ່ແຈ້ງຂາຍ 5,359,000 ກີບຕໍ່ໜຶ່ງບາດ ໄດ້ປັບລົງເປັນ 5,349,000 ກີບຕໍ່ໜຶ່ງບາດ ໃນເວລາ 9:30 ໂມງ ຂອງວັນດຽວກັນ.ສ່ວນລາຄາຂາຍ ໜ້າຮ້ານ ໃນວັນທີ 4 ກັນຍາ 2017 ຢູ່ທີ່ 5,569,000 ກີບຕໍ່ໜຶ່ງບາດ ເຊິ່ງຖ້ານັບຈາກຕົ້ນເດືອນ ກັນຍາ ເຫັນວ່າ ທິດທາງລາຄາຄຳ ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ 60,000 ກີບຕໍ່ໜຶ່ງບາດ ເຊິ່ງນັບຈາກນີ້ ໄປຫາທ້າຍເດືອນ ຄາດວ່າລາຄາຄໍາ ອາດຈະມີການປັບຂຶ້ນ ຫຼື ປັບລົງ ນັ້ນຍັງບໍ່ມີໃຜຮັບຮູ້ ແຕ່ວ່າຄວາມຕ້ອງການຄໍາຂອງປະຊາຊົນລາວ ມີການເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກເປັນໄລຍະທ້າຍຂອງການອອກພັນສາ, ການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດທາງກະສິກຳ ເຊິ່ງປະຊາຊົນຈະນິຍົມຊື້ຄຳ ໄວ້ເພື່ອເປັນຂອງໝັນ, ສູ່ຂໍເຈົ້າສາວ ລວມທັງ ຊື້ເພື່ອໃສ່ອອກງານມຸງຄົນ ແລະ ອື່ນໆ.

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ

loading...