ນອນຫຼາຍເທົ່າໃດຈຶ່ງຈະພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ

0
18
loading...

ມະນຸດໃຊ້ເວລາ 1/3 ຂອງຊີວິດກັບການນອນບັນຫາເລື່ອງການນອນຫຼັບຈຶ່ງບໍ່ມີບັນຫາຫຼາຍສຳລັບມະນຸດ ການນອນຂອງເດັກກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງຄວາມຝັນ ແລະ ພຶດຕິກຳທີ່ຜິດປົກກະຕິ ເຊັ່ນ: ຝັນຮ້າຍ, ສະເດີດຕື່ນກາງເດິກ, ລະເມີຍ່າງ ຫຼື ເວົ້າ ສ່ວນການນອນຫຼັບຂອງຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການນອນບໍ່ຫຼັບຫຼາຍກວ່າ.

ກໍລະນີຂອງຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີບັນຫາການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ການຫາຍໃຈຜິດປົກກະຕິລະຫວ່າງການນອນຫຼັບ ເຊັ່ນ: ຂາສະເດີດ, ຊັກ, ນອນໂກນ, ນອນກັດແຂ້ວ. ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນຮອດເວລາຕອນເຊົ້າ ຫຼື ຕອນສວາຍນຳ ເຊັ່ນ: ເຮັດໃຫ້ເຫງົານອນຕອນສວາຍ, ເກີດອຸບັດເຫດໄດ້ງ່າຍ, ອາລົມຫງຸດຫງິດ, ຊຶມເສົ້າ, ຂີ້ຕົກໃຈ, ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການຕັດສິນໃຈໄດ້ບໍ່ດີພໍ.

ຄົນປົກກະຕິຕ້ອງນອນຫຼາຍເທົ່າໃດຈຶ່ງຈະພໍເລື່ອງນີ້ສາມາດສັງເກດໄດ້ຈາກຕົນເອງງ່າຍໆ:

  1. ຖ້າຢາກມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າມີພະລັງໃນການເຮັດວຽກກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາກັບການນອນເປັນເວລາ 7 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການນອນຫຼັບຮອດ 9 ຊົ່ວໂມງ ຈຶ່ງຈະມີແຮງໃນການເຮັດວຽກໄດ້ເຕັມທີ່.
  2. ມີບັນຫາເລື່ອງສຸຂະພາບອື່ນໆຮ່ວມນຳ ຫຼື ບໍ່ ເຊັ່ນ: ພະຍາດຕຸ້ຍ, ພະຍາດທາງຫົວໃຈ ແລະ ຫຼອດເລືອດ.
  3. ມີບັນຫາກ່ຽວກັບການນອນຫຼັບ ຫຼື ບໍ່?
  4. ດື່ມກາເຟລະຫວ່າງການເຮັດວຽກ ຫຼື ບໍ່?
  5. ມີຄວາມຮູ້ສຶກເຫງົານອນເວລາຂັບລົດ ຫຼື ບໍ່?

ຖ້າມີບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ອາດຈະສາມາດວິເຄາະກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາຂອງການນອນຫຼັບທີ່ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະບຸກຄົນໄດ້.

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ

loading...