ເຄິ່ງປີ! ມີພຽງ 2 ແຂວງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວດີກວ່າໝູ່ ໃນລະດັບ 10.30%

0
43

ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປີດກວ້າງປີ 2017 ວ່າ: ເສດຖະກິດຂອງລາວ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍ ຕົວທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຜະລິດກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ, ໄຟຟ້າ, ບໍ່ແຮ່, ການຈະລາຈອນ, ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ໂດຍສານ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂົງເຂດວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ,

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ຜ່ານການສັງລວມຂໍ້ມູນຂອງບັນດາແຂວງເຫັນວ່າ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເປັນແຂວງທີ່ມີອັດຕາການເຕີບໂຕສູງກວ່າໝູ່ ຢູ່ໃນລະດັບ 10.30% ແລະ 10% ຕາມລຳດັບ,

ສ່ວນແຂວງທີ່ມີການເຕີບໂຕຕໍ່າແມ່ນແຂວງບໍ່ແກ້ວ7.70% ແລະ ສາລະວັນ 7.25%, ດັ່ງນັ້ນແຂວງທີ່ມີລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນທີ່ສູງທີ່ສຸດແມ່ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງມີມູນຄ່າເຖິງງ 5,052 ໂດລາສະຫະລັດ ສູງກວ່າຄ່າສະເລ່ຍທົ່ວປະເທດປະມານ 2 ເທົ່າຕົວ, ສ່ວນແຂວງຜົ້ງສາລີ ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນຕໍ່າກວ່າແຂວງອື່ນໆ ຢູ່ໃນລະດັບ 874 ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງຕໍ່າກວ່າປະມານ 5 ທົບ.

 

ຕົວເລກດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຖິງເສດຖະກິດຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວໂດຍລວມ ຈະມີການເຕີບໂຕໃນລະດັບສູງກໍຕາມ, ແຕ່ຊ່ອງວ່າງຂອງລາຍຮັບ ແລະ ລະດັບການພັດທະນາລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດຍັງແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ; ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ບັນດາແຂວງລົງເລິກຕື່ມ ຂໍໃຫ້ນຳໃຊ້ຕົວເລກຕົວຈິງມາຄິດໄລ່ ແລະ ຕີລາຄາວ່າປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດເຕີບໂຕມີຫຍັງແດ່? ຢູ່ສູນກາງແມ່ນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນ, ບວກກັບການກໍ່ສ້າງໂຄງການໃຫຍ່ຈຳນວນໜຶ່ງ.

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ