ພະຍາດທີ່ມາກັບຍາມຝົນ

0
34
loading...

ຈາກສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນແຕ່ລະມື້ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນກໍລະກົດໄປຈົນຮອດເດືອນຕຸລາ ໃນລະຫວ່າງນີ້ຖືວ່າຝົນຕົກຫຼາຍແຕ່ກໍ່ພາເອົາພະຍາດຕ່າງໆມາທຳລາຍສຸຂະພາບໄດ້ເຊັ່ນກັນ ແລະ ພະຍາດທີ່ພົບຫຼາຍໃນຍາມຝົນ ມີດັ່ງນີ້:
1. ພະຍາດນ້ຳກັດຕີນ: ເຊື້ອຣາທີ່ເກີດຈາກການຕ້ອງລຸຍນ້ຳເປື້ອນເປັນເວລາດົນນານ ອາການຂອງພະຍາດນີ້ແມ່ນເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງບໍລິເວນງ່າມນິ້ວ ມື – ນິ້ວຕີນເປັນສີແດງ, ຈະເປັນຕຸ່ມນ້ອຍຈົນເກີດອາການຄັນ ແລະ ຖ້າເກົາກໍ່ຈະເປັນບາດແຜມີນ້ຳຢາງເຫຼືອງໄຫຼອອກມາ. ຖ້າຕ້ອງເຮັດວຽກທີ່ລຸຍນ້ຳເປື້ອນ ຫຼື ບໍ່ສາມາດຫຼີກລຽງໄດ້ຄວນປ້ອງກັນດ້ວຍການລ້າງຕີນດ້ວຍນ້ຳສະອາດ.
2. ໄຂ້ເລືອດອອກ: ເກີດຈາກເຊື້ອໂປຣໂຕຊົວ ພາຫະນຳພະຍາດຄືຍຸງກົ້ນປ່ອງທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມປ່າ ຖ້າຖືກຍຸງກັດປະມານ 15 – 30 ມື້ ຈະເກີດອາການເຈັບປ່ວຍຕ້ອງຟ້າວໄປໂຮງໝໍ ເພື່ອຮັບການປິ່ນປົວ. ການປິ່ນປົວມີພຽງການກິນຢາແລ້ວຈະຄ່ອຍໆເຊົາ ແຕ່ຖ້າໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຊ້າອາດເກີດພາວະແຊກຊ້ອນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໄດ້ ເຊັ່ນ: ພາວະໝາກໄຂ່ຫຼັງວາຍ, ພາວະປອດບວມ ຫຼື ພາວະໄຂ້ຂຶ້ນສະໝອງ.
3. ພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເດີນຫາຍໃຈຫຼາຍຄົນເຄີຍເປັນ ເຊັ່ນ: ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່, ຫຼອດລົມອັກເສບ, ປອດອັກເສບ ຫຼື ປອດບວມ ສາເຫດຂອງພະຍາດແມ່ນມາຈາກອຸນຫະພູມທີ່ປ່ຽນແປງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອ່ອນແອລົງ ແລະ ຕິດເຊື້ອພະຍາດທີ່ແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນອາກາດ ຫຼື ລະອອງຂອງຂີ້ມູກ, ນ້ຳລາຍຂອງຄົນເຈັບ. ຖ້າສັງເກດວ່າຕົນເອງເປັນໄຂ້, ໄອ, ຫາຍໃຈໄວ, ເມື່ອຍ ຫຼື ຫອບ ຄວນຮີບໄປພົບແພດ ສ່ວນເດັກອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸຄວນລະວັງເປັນພິເສດ.

 

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ

loading...