ພາສາລາວມື້ລະຄຳສັບກັບກະວິນເນ “ ລອບ “

0
28
loading...

ມີຄົນຍຸກສະໄໝນີ້ເຊິ່ງເປັນຄົນໜຸ່ມໆໄດ້ຖາມຂ້າພະເຈົ້າວ່າ “ ລອບແມ່ນຫຍັງ? ” ຂ້າພະເຈົ້າຄິດຫາຄຳຕອບໄດ້ສອງຢ່າງ, ແຕ່ຈະຕົງປະເດັນ ຫຼື ບໍ່ ນັ້ນກໍ່ຍັງບໍ່ທັນແນ່ໃຈ ຄື: ຄຳວ່າ “ ລອບ ” ແມ່ນເຄື່ອງຫັດຖະກຳຈັກສານຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຜະລິດຂຶ້ນເພື່ອເປັນພາຫະນະໃນການຫາປາຂອງຊາວຊົນນະບົດ, ຖ້າເປັນຄົນໄວ້ລຸ້ນຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ອາດຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຫຼື ບໍ່ເຄີຍເຫັນກໍ່ໄດ້.
“ ລອບ ” ນີ້ ເພິ່ນຈະສານດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ທີ່ເຫຼົາໃຫ້ເປັນດິ້ວຫຼາຍໆດິ້ວຈົນ ກວ່າຈະພໍທີ່ຈະເຮັດເປັນລອບໜ່ວຍໜຶ່ງ, “ ລອບ ” ມີຮູບຮ່າງອ່າວໃຫຍ່ປະມານສ່ຳກັບກອງເພນຢູ່ໃນວັດ, ມັນມີຮູບຮ່າງໃຫຍ່ຍາວຄືກັບກອງເພນ ແຕ່ມັນເປັນປ່ອງເພາະເພິ່ນເອົາໄມ້ເປັນດິ້ວຖັກເຂົ້າໃສ່ກັນດ້ວຍເຄືອ ຫຼື ດ້ວຍຫວາຍແລ້ວເຮັດກົງມົນໆໃສ່ທາງໃນເອີ້ນວ່າ “ ໂກນລອຍ ” ແລະ ເພິ່ນເຮັດງາໃສ່ທາງໃນໃຫ້ໄດ້ສອງຍ່ານ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ປາທີ່ເຂົ້າໄປນັ້ນອອກໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ “ ລອບ ” ແມ່ນເຄື່ອງ ຫຼື ພາຫະນະໃນການຫາປາ. ບັນຫາທີສອງ ຄຳວ່າ “ ລອບ ” ນີ້ ໝາຍເຖິງພວກຂີ້ລັກເຄື່ອງຂອງ, ຈຶ່ງເວົ້າກັນວ່າ: “ ລັກລອບ ” ຍັງມີອີກປະເດັນໜຶ່ງ ຄື: “ ລັກລອບສັງຫານ ” ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.
“ ລອບ ” ເປັນຄຳສັບພາສາລາວທີ່ໃຊ້ມາແຕ່ດົນນານ.

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ

loading...