ເກັບທ້ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ ປະກອບເປັນໃບໜ້າຄົນ

0
38
loading...

ເຊື່ອວ່າ ການສ້າງສັນງານສິລະປະນັ້ນສາມາດໃຊ້ວັດຖຸ ຫຼື ສິ່ງຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ຮອບຕົວຂອງຄົນເຮົາມາສ້າງໄດ້ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດໃດໆທັງນັ້ນ ເໝືອນດັ່ງກັບການສ້າງຜົນງານສິລະປະຂອງສິລະປິນຊາວຝຣັ່ງ ຜູ້ມີຊື່ວ່າ Bernard Pras ເປັນສິລະປິນທ່ານໜຶ່ງທີ່ຫຼາກຫຼາຍຄວາມສາມາດເຊັ່ນ: ເປັນທັງຊ່າງພາບ, ຊ່າງລະບາຍສີສະເປ ແລະ ການສ້າງງານສິລະປະຈາກວັດຖຸຕ່າງໆໄດ້ອີກ.
ຜົນງານທີ່ລາວສ້າງຂຶ້ນມາໃນຄັ້ງນີ້ເປັນການນຳເອົາ “ ສິ່ງເສດເຫຼືອຕ່າງໆ ” ຫຼື “ ຂີ້ເຫຍື້ອ ” ທີ່ບໍ່ໃຊ້ແລ້ວນັ້ນເອງ ມາລວບລວມແລ້ວຈັດວາງດ້ວຍຄວາມປານີດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວັດຖຸເຫຼົ່ານັ້ນກາຍເປັນຮູບພາບຕ່າງໆອອກມາ ເຊິ່ງຜົນງານທີ່ລາວສ້າງແຕ່ລະຊຸດລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນຮູບພາບໃບໜ້າຂອງເຫຼົ່າຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກ ແລະ ຖ້າຫາກທ່ານໃດໄດ້ເຫັນກໍ່ຈະສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ທັນທີວ່າຮູບພາບດັ່ງກ່າວນັ້ນເປັນໃຜ ໂດຍສະເພາະຖ້າຫາກຄົນໆນັ້ນເປັນບຸກຄົນທີ່ທ່ານມັກ ຫຼື ເປັນຂວັນໃຈ. Bernard Pras ຈະໃຊ້ເວລາບໍ່ຫຼາຍກັບການປະກອບສ້າງ ເພາະຄວາມຊໍານິຊໍານານຂອງລາວນັ້ນເອງ.


ສິລະປິນທີ່ Bernard Pras ນໍາມາສ້າງນັ້ນແມ່ນເລືອກເປົ້າໝາຍບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງໃນໂລກ ຫຼື ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງຫຼາຍໆຄົນ ເຊິ່ງແຕ່ລະຜົນງານສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ສີມືການປະດິດສ້າງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ເນັ້ນຄວາມສວຍງາມແຕ່ຜົນງານດັ່ງກ່າວກໍ່ເຜີຍໃຫ້ເຫັນຄວາມໜ້າສົນໃຈໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

 

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ

loading...