ເພງ “ ເສຍໃຈອີ່ຫຼີ ” ເປັດ ປະກາຍເພັດ

0
68
loading...

ບໍລິສັດເພງ ຮັນນີ ມິວສິກ ໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບພາບໃໝ່ ເມື່ອໄດ້ເບິ່ງ ແລະ ໄດ້ຟັງແລ້ວເກີດຄວາມປະທັບໃຈເບິ່ງແລ້ວຢາກເບິ່ງອີກ.
ນັກສິລະປິນເຈົ້າຂອງຜົນງານເພງ “ ເສຍໃຈອີ່ຫຼີ ” ແມ່ນສັງກັດຢູ່ຄ້າຍເພງ ຮັນນີ ມິວສິກ ຊື່: ເປັດ ປະກາຍເພັດ ແລະ ຜູ້ປະພັນເພງແມ່ນ: ປາກາເທບ ທີ່ມາພ້ອມກັບຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ ອາດຖືກກັບຊີວິດຂອງໃຜຫຼາຍໆຄົນກໍ່ເປັນໄດ້.
ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ກໍາລັງຢູ່ໃນໄວຮັກ ຄວາມຫຼົງບາງເທື່ອອາດເຄີຍຝາກຫົວໃຈກັບໃຜຄົນໜຶ່ງ ແຕ່ສຸດທ້າຍພັດບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ຫວັງໄວ້.
ໃຜທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຟັງບໍ່ໄດ້ຊົມກັບເນື້ອຮ້ອງທໍານອງເພງ “ ເສຍໃຈອີ່ຫຼີ ” ກໍ່ຈົ່ງຟ້າວຊອກຫາມາຟັງເພື່ອຈະໄດ້ສໍາຜັດກັບຄວາມຮູ້ສຶກນັ້ນ ທີ່ອາດຖືກກັບຊີວິດຂອງຕົນເອງກໍ່ເປັນໄດ້.

 

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ

loading...