ສາເຫດຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ນໍ້າມັນເຄື່ອງລົດຫຼຸດລົງ

0
19
loading...

ປົກກະຕິນໍ້າມັນເຄື່ອງລົດໃຫຍ່ ນັ້ນຈະມີການຫຼຸດລະດັບລົງຈາກການໃຊ້ງານດົນໆ ເຊິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງກວດກາ ເພື່ອຈະໄດ້ຕື່ມນໍ້າມັນເຄື່ອງໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິ ເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫາທີ່ເກີດກັບເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເປັນການຫຼໍ່ລື່ນເຄື່ອງຈັກໃຫ້ເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ; ແຕ່ຖ້ານໍ້າມັນເຄື່ອງຈັກຫຼຸດລົງຕະຫຼອດນັ້ນຈະເກີດຈາກບັນຫາດັ່ງນີ້.

  1. ອາການຮົ່ວຂອງນໍ້າມັນເຄື່ອງທີ່ເຄື່ອງຈັກ ເມື່ອເກີດອາການນີ້ສາມາດກວດສອບໄດ້ຕາມຝາຄຸມ ຫຼື ຕາມຂອບຊີນຢາງດ້ານລຸ່ມຂອງທ້ອງອ່າງລົດ ເພາະຢາງຈະມີການເຊື່ອມສະມັດຖະພາບ ເມື່ອໃຊ້ງານໄປດົນໆ ເຊິ່ງຈະສາມາດສັງເກດງ່າຍໆຄື ຖ້າຈອດລົດດົນໆແລ້ວຖ້າມີນໍ້າມັນເຄື່ອງຍ້ອຍລົງພື້ນສະແດງວ່າເກີດການຮົ່ວຂອງຢາງ ຄວນກວດສອບຫາຈຸດຮົ່ວ ແລະ ເຂົ້າຮ້ານແປງລົດເພື່ອປ່ຽນຢາງທັນທີ.
  2. ລູກສູບ ກະບອກລູກສູບ ຫຼື ແຫວນສູບມີບັນຫາ ເຊິ່ງສາເຫດນີ້ເປັນອີກສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ນໍ້າມັນເຄື່ອງໜ້ອຍລົງ ຫາກເຄື່ອງຈັກຫຼົມຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະລູກສູບ ກະບອກສູບ ແລະ ແຫວນລູກສູບ ຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າມັນເຄື່ອງເຂົ້າໄປເຜົາໄໝ້ທີ່ກະບອກສູບ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ນໍ້າມັນເຄື່ອງຫຼຸດລົງ ພ້ອມທັງພາໃຫ້ມີຄວັນສີດໍາອອກມາຈຳນວນຫຼາຍ.
  3. ລ້ອງນໍ້າວາວຫຼຸ້ຍຫ້ຽນອາການນີ້ກໍ່ຈະຄືກັນກັບຂໍ້ 2 ຄືຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າມັນເຄື່ອງໄຫຼຜ່ານລ້ອງວາວ ແລ້ວເຂົ້າໄປເຜົາໄໝ້ໃນກະບອກສູບ ເມື່ອເກີດອາການນີ້ຄວນປ່ຽນລ້ອງນໍ້າວາວໂດຍທັນທີ.
  4. ກ້ານວາວ ຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຫຼາຍ ເຊິ່ງຜົນຂອງການທີ່ກ້ານວາວ ຫຼຸຍຫ້ຽນກໍ່ຈະມີຜົນຄ້າຍຄືກັບຂໍ້ 3 ຄວນປ່ຽນທັນທີ.
  5. ເຄື່ອງຈັກຮ້ອນແຮງ ການທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເປັນເວລາດົນນັ້ນກໍ່ເປັນອີກໜຶ່ງສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ນໍ້າມັນເຄື່ອງຫຼຸດລົງຄວນມີການພັກເຄື່ອງຈັກໃນເວລາທີ່ຕ້ອງເດີນທາງໄກ.

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ

loading...