ນັກຂຽນ ແລະ ນັກເວົ້າສ້າງແຮງບັນດານໃຈທີ່ໃຜໆກໍ່ຮູ້ຈັກ

0
41

ດ້ວຍຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຢາກເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍຍູ້ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ກັບບຸກຄົນ, ກັບຊຸມຊົນກໍ່ຄືສັງຄົມ ທ່ານ ກາບແກ້ວ ຈຶ່ງບຸກບືນຜ່ານຜ່າທຸກອຸປະສັກທີ່ເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ຕົນເອງສາມາດກ້າວຜ່ານສະພາບແວດລ້ອມອັນເປັນທີ່ກົດໜ່ວງຖ່ວງດຶງ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງຕົນ ແລະ ເກັບກ່ຽວເອົາທຸກຄວາມຮູ້ສຶກຜ່ານການອ່ານ, ການສັງເກດ, ການໄດ້ຍິນ… ມາເປັນບົດຮຽນຖ່າຍທອດສູ່ຜູ້ອື່ນຕໍ່ໄປ.
ໃນທີ່ສຸດ ທ່ານ ກາບແກ້ວ ທໍາມະວົງ ກໍ່ກາຍເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ສາມາດສ້າງຜົນງານການຂຽນເປັນປຶ້ມອອກມາຢ່າງໜ້າສົນໃຈ, ສາມາດບັນຍາຍ ( ເວົ້າ ) ໃຫ້ທິດທາງຄວາມຮູ້ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈຕໍ່ກັບຄົນອື່ນໆ ກາຍເປັນທີ່ຮັບຮູ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ຄົນເຮົາໃນໂລກນີ້ບໍ່ມີໃຜເກີດມາຈະພຽບພ້ອມທຸກຢ່າງໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ສະນັ້ນ, ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຮຽນຮູ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຮຽນຜ່ານທິດສະດີ ຫຼື ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ພ້ອມທັງຈາກສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງເຮົາກໍ່ຄືດັ່ງ ທ່ານ ກາບແກ້ວ ທໍາມະວົງ ໄດ້ຜ່ານຜ່າຄວາມມານະອົດທົນ ຈຶ່ງຂຽນປຶ້ມອອກມາໄດ້ 8 ເຫຼັ້ມ ສູ່ສາຍຕາສັງຄົມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ອ່ານກັນແລ້ວ.


ທ່ານ ກາບແກ້ວ ທໍາມະວົງ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດກັບທີມຂ່າວເສດຖະກິດ – ການຄ້າ ວ່າ: ກ່ອນຕົນຈະຂຽນປຶ້ມມາໄດ້ເຖິງ 8 ເຫຼັ້ມ ແລະ ທັງເປັນນັກເວົ້າສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ນັກຂຽນປຶ້ມຂາຍດີ, ໄດ້ຮັບລາງວັນນາກຄໍາ ລາວເອັນເຕີເທັນເມັນ ປີ 2001 – 2012 ປະເພດນັກຂຽນດີເດັ່ນ ແລະ ລາງວັນຜູ້ບໍລິຫານດີເດັ່ນແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ປີ 2013; ທັງຍັງເປັນທີ່ປຶກສາ, ເປັນວິທະຍາກອນຝຶກອົບຮົມໃນຫຼາຍຫຼັກສູດ ແລະ ອາຈານຮັບເຊີນດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດຈາກຫຼາຍສະຖາບັນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຍ້ອນຄວາມມັກຮັກມາຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ເຊິ່ງສະໄໝຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ກໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈວ່າຕົນຕ້ອງເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ສັງຄົມຕ້ອງຮູ້ ແລະ ຍອມຮັບ. ຍ້ອນເຫດຜົນນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ຕັ້ງໃຈໃນການຮໍ່າຮຽນ ແລະ ສະສົມຄວາມຮູ້ຈົບມັດທະຍົມແລ້ວກໍ່ເຂົ້າສຶກສາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ຄະນະອັກສອນສາດ ແລະ ໄດ້ສຶກສາຕໍ່ປະລິນຍາໂທ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ, ໄປສຶກສາທີ່ວິທະຍາໄລ ສັນຕະພົນ ແຫ່ງປະເທດໄທ ແລະ ໄດ້ຮັບທຶນແລກປ່ຽນການສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການພັດທະນາທຸລະກິດ ແລະ ການເປັນຜູ້ປະກອບການທີ່ປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮັບທຶນແລກປ່ຽນການສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ປັດຈຸບັນ, ແມ່ນເປັນຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ພັດທະນາ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ລາວ ຈໍາກັດ.
ທ່ານກ່າວເຖິງການລິເລີ່ມສ້າງຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນວ່າ: ເລີ່ມລົງມືຂຽນເປັນຈິງເປັນຈັງໃນປີ 2011 ສ່ວນການເປັນນັກເວົ້າສ້າງແຮງບັນດານໃຈແມ່ນເລີ່ມແຕ່ປີ 2013 ແລະ ໄດ້ມີຜົນງານການຂຽນຜ່ານມາທັງໝົດແມ່ນ 8 ເຫຼັ້ມ ເຊັ່ນ: 1. ລວມສຸດຍອດເຄັດລັບການຕະຫຼາດ 50 ກໍລະນີ; 2. ເຄັດລັບສູ່ຄວາມສໍາເລັດ; 3. ສຸດຍອດເຄັດລັບຊະນະໃຈຄົນ ແລະ ມັດໃຈຄູ່ຮັກ; 4. ສູດສໍາເລັດຜູ້ບໍລິຫານຍຸກໃໝ່; 5. ບຸກທະລຸອາຊຽນ; 6. ການໃຊ້ຊີວິດສູ່ຄວາມສຸກ; 7. ວິຊາຊີວິດທີ່ບໍ່ມີສອນໃນໂຮງຮຽນ ແລະ 8. ພາສາໃຈບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ສູດ.

ແຮງບັນດານໃຈທີ່ພາໃຫ້ຂຽນປຶ້ມໃນຈໍານວນ 8 ເຫຼັ້ມນີ້ ແມ່ນເຫັນຈາກມູມມອງຂອງການດໍາລົງຊີວິດໃນສັງຄົມລາວຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງທີ່ຈະສຸມໃສ່ສະຕິປັນຍາພັດທະນາຕົນເອງ ໂດຍທີ່ຍັງອາໄສເອື່ອຍອີງຄົນອື່ນ.
ສໍາລັບຜົນງານການຂຽນ “ ພາສາໃຈບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ສູດ ” ແມ່ນມີເນື້ອໃນເວົ້າເຖິງ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຍິງ – ຊາຍ ຈົ່ງເບິ່ງການໄກດ້ວຍໃຈໃຝ່ຮູ້, ຄວາມຮັກຊ່າງມີພະລັງທີ່ສັບຊ້ອນເໜືອຄໍາບັນຍາຍ.
ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ເປັນຄູ່ມືທີ່ດີສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ ເມື່ອເວລານັ້ນມາເຖິງຈະບໍ່ໄດ້ນໍ້າຕາເຊັດຫົດເຂົ່າ. ສະນັ້ນ, “ ພາສາໃຈບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ສູດ ” ເປັນປຶ້ມອ່ານທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດດ້ານຄວາມຄິດ ແລະ ທິດສະດີກ່ຽວກັບຄວາມຮັກຈະຊ່ວຍອະທິບາຍ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ຄິດທີ່ດີໃນຫຼາກຫຼາຍດ້ານຂອງການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ແລະ ຍືນຍາວ, ເນື້ອຫາຂອງປຶ້ມອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍເຄັດລັບຈາກປະສົບການຈິງຂອງຄູ່ຊີວິດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດເພື່ອຊ່ວຍຕອບຄໍາຖາມ, ຄວາມສົງໄສ ແລະ ຫຼັກປັດຊະຍາໃນການສ້າງຄອບຄົວທີ່ດີ ເຊິ່ງເປັນເຄັດລັບຄະຕິເຕືອນໃຈທາງອາລົມ ແລະ ຈິດໃຈ ເພື່ອຫາວິທີປັບຕົວເຂົ້າຫາກັນລະຫວ່າງຄູ່ຜົວ – ເມຍ ໃຫ້ປະຄອງຊີວິດຄູ່ຮ່ວມກັນຕະຫຼອດໄປ.
ທ່ານຍັງອະທິບາຍກ່ຽວກັບປຶ້ມພາສາໃຈບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ສູດ ວ່າ: ຢາກແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃຫ້ຊີວິດຄູ່ດໍາລົງຊີວິດຮ່ວມກັນທີ່ຍືນຍາວ ບໍ່ອາດຈໍາແນກໄດ້ວ່າຄົນໂສດ ແລະ ຄົນມີຄູ່ຊີວິດແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ໄຈ້ແຍກທາງດ້ານຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ການຢູ່ຮ່ວມກັນກັບຄົນພິເສດ ເພາະວ່າຄວາມຮັກມັນຄືຄວາມຝັນ ແຕ່ການແຕ່ງດອງຢູ່ຮ່ວມກັນມັນຄືຄວາມຈິງ.
ໃນສ່ວນຂອງການເປັນນັກຂຽນໂດຍສະເພາະໄວໜຸ່ມທັງຫຼາຍທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ທ່ານແນະນໍາໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ, ຄົ້ນອ່ານຜົນງານຂອງນັກຂຽນລຸ້ນກ່ອນ ແລະ ປຶ້ມຕ່າງໆທີ່ເຮົາມັກເພື່ອສົ່ງເສີມພອນສະຫວັນ ແລະ ຈຸດເດັ່ນຂອງການເຮັດໃຫ້ກ້າວສູ່ມືອາຊີບ.
ສ່ວນຜົນງານໃໝ່ແມ່ນມີຫົວຂໍ້ ວ່າ: “ ຊອກຫາຈຸດແຂງ ” ກໍ່ຈົ່ງຕິດຕາມ ແລະ ກຽມຊອກຊື້ຊອກອ່ານກໍ່ແລ້ວກັນ ຫຼື ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາເພິ່ນໄດ້ທີ່: Kabkeo Inspire.

 

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ