ເຜີຍແຜ່ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ

0
46
loading...

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ສາຂາແຂວງເຊກອງ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາລະບົບ ສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປີ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 24 ສິງຫາ 2017 ​ເຊິ່ງປະກອບມີ 6 ເນື້ອໃນຄື: ຄວາມໝາຍສຳຄັນຂອງລະບົບ ສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ; ການສ້າງຍຸດທະສາດ; ວິໄສທັດ; ເນື້ອໃນຍຸດທະສາດ; ແຜນການ 5 ປີ ​ແລະ ມາດຕາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ທ່ານ ອຸແກ້ວ ສີພັນດອນ ຫົວໜ້າພະແນກ ເສດຖະກິດເງິນຕາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວພາກໃຕ້ ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ: ຈຸດປະສົງຄາດໝາຍໃນການ ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາລະບົບ ສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນເພື່ອສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ມະຫາພາກດ້ານເງິນຕາ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ມີວິທະຍາສາດຫລາຍຂຶ້ນ; ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ສ້າງລະບົບຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃຫ້ແກ່ລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ດ້ວຍການຍົກສູງຄວາມສາມາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ໄດ້ ຕາມມາດຖານສາກົນ; ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເປັນຕົ້ນລະບົບນິຕິກຳ, ລະບົບບັນຊີ, ລະບົບການຊໍາລະ, ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ.

ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງ ​ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ມີການທົບທວນຄືນ ການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 15 ປີຜ່ານມາ ເພື່ອຕີລາຄາ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ພ້ອມທັງສຶກສາຈຸດພິເສດ, ສະພາບຄວາມເປັນຈິງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມສາກົນ, ໃຫ້ເຫັນໄດ້ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອເປັນແນວທາງ ໃນການກໍານົດ ແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາ ໃນໄລຍະ 10 ປີຕໍ່ໜ້າ ​ໃຫ້​ເໜາະ​ສົມ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້.
ເນື້ອໃນ: ຂປລ

loading...