ເດັກຊາຍອິນເດຍປ່ວຍປະຫຼາດ ນິ້ວມືໃຫຍ່ຄືໃບກ້ວຍ ໝໍຍັງງົງບໍ່ຮູ້ສາເຫດ!

0
27
loading...

 

ເພກ China Xinhua News  ລາຍງານວ່າ ສື່ຕ່າງປະເທດເຜີຍພາບເດັກຊາຍທາຣິດອາຍຸ 12 ປີ ຈາກປະເທດອິນເດຍ ທີ່ນິ້ວມືທັງສອງຂ້າງ ໂດຍສະເພາະນິ້ວໂປ້ ນິ້ວຊີ້ ແລະນິ້ວກາງ ມີອາການຜິດປົກກະຕິສຸດແປກປະຫຼາດ ເລີ່ມຂະຫຍາຍໃຫຍ່ມາຕັ້ງແຕ່ມືນຕາເບີ່ງໂລກຈົນປະຈຸບັນມີຄວາມຍາວກວ່າ 30 ເຊັນ ສ້າງຄວາມລຳບາກຫຼາຍຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ ຂະນະທີ່ແພດຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຄົນກໍຍັງງົງ ບໍ່ສາມາດຫາສາເຫດອາການຜິດປົກກະຕິນີ້ໄດ້

 

 

 

loading...